Интелигентното решение за управление на уличното осветление на Новател значително намалява сметките за енергия, намалява разходите за поддръжка, като в същото време цялостно се подобряват условията на живот в рамките на един град.

Уличното осветление представлява повече от 40 процента от градските сметки за енергия и градовете могат да се възползват от технологии, с които значително да намалят тези разходи. В основата на решението е централизирана система за наблюдение и управление на уличните лампи посредством контролери.  Това позволява дистанционно програмиране за включване и изключване и дефиниране на критерии за затъмняване, което оптимизира разходите и поддръжката. Градът може да въведе различни графици за осветление, въз основа на типа зона (жилищен, индустриален, център на града), събития (коледни пазари, футболни мачове) и различни ситуации (слаб/силен трафик).

В миналото уличните светлини са били базисна и често пренебрегвана услуга, но сега уличното осветление може да бъде толкова динамично, колкото градът иска.

Ползи от интелигентно управление на уличното осветление

Интелигентното решение за управление на уличното осветление на Новател:
  • Намалява консумацията на енергия: Смяната с LED осветителни тела ще намали разходите за електроенергия с 40–60%. Новател ще даде възможност на града да постигне допълнително 10–20% икономия на електроенергия чрез дистанционно управляемо и програмируемо улично осветление.
  • Намалява разходите за поддръжка: Незабавно откриване на повредени улични светлини и прогнозиране на очаквани прекъсвания ще даде възможност да се оптимизира поддръжката на цялостната услуга. Чрез централизираната конзола за управление, градът да може да спести повече от 15% от разходите за рутинна поддръжка.
  • Създаване на по-безопасна среда, с ниско ниво на престъпност: Възможността за адаптирано приспособяване интензивността и посоката на светлината в определени райони осигурява по-безопасни условия на улицата и тротоарите, и позволява на гражданите да се чувстват по-сигурни.
  • Мониторинг и анализ на работата на осветителните системи: Чрез уеб портал се осигурява достъп до информация за уличното осветление. Контрол, който може да бъде програмиран или предоставен при нужда. Съхранение на ключови данни за работата на осветителната система.
  • Спазване политиките и намаляване емисиите на парникови газове: Намаляване емисиите на парникови газове и спазване директивите на ЕС, наложени на градовете и общините.
Интелигентно приложение за управление на уличното осветление

Приложението на Новател за управление на уличното осветление осигурява дистанционно управление на всички свързани улични светлини. Може да се използва за включване или изключване на лампи, програмиране на модели на осветление и на затъмняване. Освен това приложението събира информация за състоянието на контролерите. Ако една лампа консумира твърде много енергия или ако е изгоряла, приложението ще генерира известие, което може да предупреди екипа за поддръжка да предприеме действия.

В допълнение към стандартното софтуерно решение могат да бъдат реализирани и по-сложни функционалности. Приложението позволява интегриране с други сензори и други източници на данни. Например, сензорите за метеорологичните условия могат да се използват за актуализиране нивото на яркост на лампите. Или сензорите за движение на пешеходци в парковете, могат да задействат увеличаване интензитета на осветеност през нощта.

Share This

Share This

Share this post with your friends!