Интелигентното решение за обществен транспорт на Новател помага на града да направи обществения транспорт по-лесен за използване и по-надежден, като в същото време помага за оптимизиране на дейностите с нови интегрирани функции като продажба на билети и заявки за „зелена вълна“.

Решението на Новател съчетава технологии за повишаване ефективността, безопасността и координацията в различните транспортни мрежи в един град, за да направят транспортните му системи по-надеждни и по-устойчиви за гражданите. Системата е модулна и лесна за персонализиране, така че градовете да могат да създадат уникално решение, което да отговаря най-добре на специфичните градски нужди. Данните, получени в реално време помагат на гражданите да оптимизират времето за изчакване, а получената информацията от превозните средства, дава възможност на града да подобри разписанията, въз основа на актуален брой пътници, и дори да генерира информация, която да позволи по-ефективно управление на светофарите. Разширените опции за издаване на билети позволяват непрекъснато увеличаване на възможностите за плащане и достъпност. Системата поддържа всички основни процеси на обществена транспортна мрежа, от планиране до ежедневна експлоатация, като в същото време поддържа анализ на данни, за адаптация към постоянно променящата се ситуация на градските улици.

Предимства на интелигентния градски транспорт

Интелигентното решение за обществен транспорт на Новател:

  • Подпомага планирането: Системата предлага услуги за планиране (транспортна мрежа, разписание, циркулация, изпълнение), разпределение на необходимите ресурси, включително графична информационна система за подобряване на визуализацията на маршрута.
  • Подобрява поддръжката на превозните средства: Събирането на актуални данни от превозните средства и генерирането на статистически данни за експлоатационните условия и нивата на горивото подобрява планирането на дейностите по поддръжката.
  • Оптимизира управлението на трафика: Системата следи положението на превозните средства и позволява на диспечера да оказва помощ за промени в маршрута и да регистрира събитията, причиняващи забавяне в графика.
  • Функция за заявка на „зелена вълна“: Системата може да комуникира със светофарите по маршрута и да адаптира периода на зеления сигнал, предоставяйки при необходимост „зелена вълна“ за обществения транспорт.
  • Усъвършенстване продажбата на билети за обществен транспорт: Системата поддържа продажба на билети в превозното средство, на каси, по интернет и мобилни приложения, както и от автомати на спирките.
  • Предоставяне на информация за пътниците: Информацията, генерирана от данните в реално време се разпространява на дисплеи и монитори в цялата система – интернет, приложения за мобилни телефони и системи базирани на текстови съобщения.
  • Преброяване на пътниците: Системата също отчита броя на пътниците, използващи всяко превозно средство, в реално време.
Интелигентно решение за градски транспорт

Решението на Новател за умен градски транспорт предоставя информация от всички свързани превозни средства/устройства, за да позволи мониторинг, контрол, планиране и комуникация на дейностите в почти реално време.

Новател ще предостави цялото необходимо оборудване за превозните средства и спирките, за да осигури контрола от началото до края и комуникацията с операторите и потребителите на транспортната система.

Въз основа на изискванията на градовете, информацията от системата може да захранва потребителски приложения, информационни табели на спирките и уеб сайтове.

Новател може също да предостави услуги за интеграция, за да позволи на града да свързва данни от различните системи, управлявани от града. Например системата може активно да предупреждава екипа за поддръжка да предприеме действия, въз основа на предварително определени параметри.

Share This

Share This

Share this post with your friends!