Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател дава възможност на града да използва камери за наблюдение, в комбинация с широк спектър от най-съвременни модули за видео анализ, за да може значително да се подобрят ефикасността на правоприлагането и най-вече общата безопасност на града.

Обществената безопасност е една от най-важните услуги, които градът предлага, тъй като по-безопасните градове привличат инвестиции, бизнес и квалифицирана работна ръка, която се грижи за икономическия растеж. Чрез видео анализ в реално време, решението за обществена безопасност помага на органите на реда да контролират обществените зони, като следят за инциденти и необичайни модели на активност и да гарантират по-бързи реакции и по-адекватно задействане на аларми. С увеличаване на броя камери в един град се усложнява задачата да се наблюдават и обработват ефективно всички видео потоци на живо. За да се осигури ефективна и интелигентна обществена безопасност, е необходимо системата за управление да бъде надеждна, лесна за употреба за градските служители. Конкретните събития и ситуации се разпознават автоматично от системата за анализи, и се довеждат до знанието на екипа за наблюдение, с което се намалява времето за реакция.

Проучванията показват, че приблизително 57% от оперативните разходи в града се дължат на обществената безопасност (полиция, пожарна, болнична помощ). Чрез автоматизирането на процесите и услугите в тази област се подобрява контролът над оперативните разходи и се  подобрява обслужването.

Ползите от интелигентната обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател:

 • Автоматизирано видеонаблюдение: Камерата вижда, алгоритъмът открива, човекът реагира. Екипът за наблюдение може да се съсредоточи върху оценката и реакцията при инциденти, а не върху намирането на инцидента в огромния поток от видеоклипове.
 • Контрол на разходите за обществена безопасност: Нарастващото търсене на видео наблюдение може да бъде задоволено без увеличаване разходите за по-големи екипи за наблюдение.
 • Гарантиране на неприкосновеността на личния живот при наблюдение: Анализът може да се комбинира със защита на поверителността – кодиране на лица или предмети, които екипът за наблюдение няма да може да разпознае, докато все още може да оцени ситуацията. Некодираният материал може да бъде прегледан само от специално упълномощени потребители (например след съдебно разпореждане).
 • Спазване на европейските регламенти: Видео анализът в комбинация със защита на поверителността е сертифициран съгласно новото Ръководство на ЕС за защита на поверителността и сигурност на данните.
Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател предоставя следните модули за видео анализи и видеонаблюдение:

 • Оптимизира суровите видео данни, за да подобри възможността за откриване на събития в дадено изображение и да подобри резултатите от анализа.
 • Закрива лица, хора или предмети във видеа за наблюдение в реално време чрез кодиране.
 • Засича проникване на хора или превозни средства в критични зони.
 • Открива нежелани предмети в затворени помещения.
 • Преброява хората, преминаващи през определена зона във видео поток.
 • Открива и записва лица във видео поток.
 • Разпознаване на регистрационни табели на превозните средства и съпоставяне с черни / бели списъци.
 • Открива дали даден обект се движи в дадена посока в предварително определен участък
 • Анализира опашки, за да определи пренаселеност.
 • Анализира продължителността на движение за статистически цели
Share This

Share This

Share this post with your friends!