Счита се, че до 30% от трафика в един град се причинява от шофьори, които търсят място за паркиране. Решението за интелигентно паркиране на Новател помага на шофьорите да спестят време, намалява замърсяването и намалява риска гражданите да не спазват правилата за паркиране на обществени места.

Решението на Новател за интелигентно управление на паркирането помага на града да проследява състоянието на заетите / незаети места чрез сензори в настилката или видео камери, с възможност тази информация да се визуализира върху информационни табла и/или чрез мобилно приложение. Системата дава възможност за дигитализиране на процеса за издаване на разрешителни за паркиране (на жители, водачи с увреждания, таксита, автобуси, превозни средства за доставки и др.). Също така включва приложение за контрол на паркирането, което чрез снимка с телефон или видео камери, разположени върху колите на контролиращите органи, се засичат нарушителите. Възможно е и автоматично издаване на глоби, с което се повишава ефективността на контрола и събираемостта.

Предимства на интелигентното паркиране
Интелигентното решение за паркиране на Новател:
  • Оптимизиране на трафика: Проучванията показват, че водачите прекарват 106 дни в търсене на места за паркиране.
  • Намаляване на замърсяването: Всяко търсене на място за паркиране е с въздействие върху околната среда от 1,3 килограма CO2 емисии.
  • Повишаване контрола и събираемостта на глобите.
  • Подобряване качеството на живот в града: Интелигентните решения за паркиране щадят шофьорите от уморителното търсене на паркинг.
  • Обобщен поглед за паркиране в целия град: Информацията от частните и публични паркинги може да се комбинира, така че градът би могъл ефективно да адаптира политиката за паркиране, като използва цялата налична информация.
  • Публична политика: Данните от системата за интелигентно паркиране, ще предоставят на града подробна информация, което ще доведе до по-добро разбиране и оценяване на реалната ситуация с паркирането. Освен това, ще може по-задълбочено да се анализира въздействието и ефектвиността на политиката за обществено паркиране.
Възможности на интелигентното решение за паркиране
Приложението Smart Parking от Новател:
  • Събира информация за паркирнг заетостта от различни сензорни технологии в града.
  • Помага на града да управлява разрешенията за паркиране и да определя правилата за достъп до определени зони на превозни средства.
  • Гражданите имат достъп до информация за наличните паркинг зони. Мобилното приложение показва свободните парко места в района и дори дава възможност за плащане. Системата може също да бъде интегрирана към съществуващите методи на плащане на клиента.

Share This

Share This

Share this post with your friends!