НАЕТИ ЛИНИИ

 

Свържете всеки две точки с най-съвременна мрежа.

 

Бързо нарастващото търсене на капацитети и високата обща цена на притежанието и експлоатацията на оптична мрежа, карат доставчиците да търсят партньори, които да отдават капацитет под наем. Чрез пренасочване на капацитетните си нужди, можете да избегнете честото обновяване на оптичното оборудване и режийните разходи и поддръжка, които то  изисква, и  да се възползвате от рентабилна, високоефективна и сигурна услуга.

Използвайки нашата най-съвременна национална и международна DWDM и  SDH мрежа, можете лесно да създавате своята комуникационна система със световен обхват. С Новател купувате капацитет директно от собственика на мрежата, което гарантира бързото обезпечаване и ъпгрейд.

Новател поддържа подобрена NTest FiberWatchTM отдалечена оптична тестова система (RFTS) в мрежата си. Системата отчита деградирането на оптичните влакна още преди да се появи проблем. По този начин капацитетът на Вашата наета линия винаги ще бъде на най-високо ниво.

Технически характеристики:

  • Транспортни технологии – SDH, DWDM
  • Скорост – E1, E3, STM-n, 1Gbps, 2, 5Gbps, 10Gbps
  • Интерфейс – G.703, G.707, G.958, FE, GE
  • Защитени и незащитени услуги
  • Пълна поддръжка – мрежова поддръжка и 24/7 наблюдение.

За повече контакти свържете се с нас на : sales@novatel.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НИ

Форма за контакт

Свържете се с нас

Адрес:

България, София 1756
ул. „Донка Ушлинова“ 2
Гаритидж Парк
сграда 3, етаж 1, офис 312

Телефон: +359 2 986 04 05
Факс: +359 2 986 04 06

Share This