Новател първa интегрира DWDM транспондери с капацитет 40Gbps

by Feb 11, 2012Новини и събития0 comments

Оптичната мрежа на Новател е базирана на DWDM технологията на Cisco. Двойната топология осигурява висока надеждност на нашите услуги. Мрежата осигурява покритие в повече от 39 от най-големите градове в България. Разполагаме и с 6 международни точки за свързаност по границата с нашите страни-съседки.

В края на 2011г бе завършено интегрирането на новите DWDM транспондери. Те осигуряват покртие за сегмента Хасково (България) – Монтана (България) – Шегед (Унгария), като по този начин осигуряват част от международния дата трансфер от Средния Изток към Източна Европа и увеличавайки капацитета на Новател в капацитета Турция – България – Румъния  – Унгария.

Share This

Share This

Share this post with your friends!