Политика за имейл маркетинг

Ние от Новател се ангажираме да предоставяме най-добрите услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас защитата на личните данни е много важна.

Съгласно Регламент 679/2016 на ЕС имейл адресът се счита за “лични данни”. Поради тази причина, в настоящия документ, ще ви предоставим информация относно обработката на личните данни при ползването на имейл маркетинг. Ние няма да Ви изпращаме нежелани рекламни съобщения и ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Ние напълно защитаваме вашите права и спазваме задълженията си съгласно регламента.

  1. Какво представлява „Имейл маркетинг“

Имейл маркетингът представлява форма на директен маркетинг и използва изпращането на имейл съобщения на списък с имейл адреси, като начин за разпространение на търговски съобщения до дадена аудитория. Всеки изпратен имейл до потенциален клиент с рекламна цел може да бъде считан за част от дейностите, свързани с имейл маркетинг.

  1. Процедурата Double Opt In

Ние се стараем да използваме само добрите практики в имейл маркетинга. Поради тази причина, осигуряването на имейл адреси за маркетинговите цели на Новател се осъществява единствено чрез тяхното собственоръчно и доброволно активно записване в нашата база данни. Така потребителите лично заявяват своето желание да получават съобщения от нас.

За регистрация на потребителите използваме т.нар. double opt-in принцип. При него, потребителят двукратно потвърждава желанието си да получава информация от нас, като го прави собственоръчно и явно. Процесът е следния:

А) Потребителят въвежда данните си в онлайн регистрационна форма.

Б) Натиска бутона за регистрация.

В) Имейл маркетинг системата изпраща автоматично съобщение на посочения от потребителя имейл адрес, което съдържа линк (под формата на бутон) за активиране на регистрацията.

Г) Потребителят кликва на линка и по този начин потвърждава желанието си да бъде регистриран.

Д) Само след като всички тези стъпки са изпълнени, даденият потребител става част от базата данни на Новател и може да получава търговски и информационни съобщения.

Е) Потребителят може по всяко време да се отпише от списъка и да откаже да получава съобщения от нас. Това става с кликване на съответния линк, който се предоставя в долната част на всяко изпратено съобщение.

  1. Право на оттегляне на съгласие

Потребителите, които са дали съгласие да получават информация от нас чрез имейли, могат да оттеглят съгласието си по всяко време с действие занапред, без да посочват причини.

Потебителите могат да оттеглят съгласието си за конкретна маркетинг комуникация или от всички наши списъци. За целта е дотатъчно да кликнат върху линк „Отписване“, който е разположен в долната част на всяко писмо, изпратено от нас, който е наличен още при получаване на потвърждение за регистрацията им.

Алтернативно потребителите могат да ни изпратят искане за оттегляне на съгласие на имейл office@novatel.bg.

След като потребителят оттегли съгласието си, на него няма да бъдат изпратени търговски съобщения по имейл, освен ако отново не заяви своето желание.

  1. Промени в политиката с „имейл маркетинг“

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата политика за „имейл маркетинг“ „НОВАТЕЛ“ ЕООД се задължава в едномесечен срок да уведомява потребителите като публикува промените в настоящия сайт и уведомяване чрез имейл. След изтичане на този срок изменените и/или допълнените условия на тази политика за имейл маркетинг се прилагат спрямо потребителите.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити и почтени по отношение на поверителността на данните на потребителите. Ако имате въпроси, предложения или коментари относно тази политика за използване на „имейл маркетинг“, моля, изпратете имейл на office@novatel.bg.

Share This