Решението на Новател за управление на отпадъците е предназначено да помогне на комуналните компании да подобрят услугите за събиране на отпадъци. С това решение се осигурява по-чист град, като същевременно се намаляват разходите, подобряват се възможностите за откриване на проблемите, възникнали по време на събирането, и се дава възможност за нови и иновативни схеми за таксуване.

Системата е гъвкава и може да бъде адаптирана към всички видове и размер компании за управление на отпадъците, като позволява спестявания от логистиката до 40%. Решението за интелигентно управление на отпадъците предоставя подробна информация за състоянието на запълване на контейнерите, което ще позволи динамично маршрутизиране за намаляване на ненужните транспортни разходи и ще гарантира, че контейнерите не се препълват. Системата, също така може да предостави информация за количеството отпадъци, събрани от камионите и отнесени към сметището, както и да позволи на служителите, които събират боклук да уведомяват администрацията, когато контейнерите се използват неправилно. Най-интересното е, че  тази система може да позволи иновативни решения за фактуриране и да позволи справедлива политика за таксуване.

Ползи от интелигентно управление на отпадъците

Интелигентното решение за управление на отпадъците на Новател вклюва:

Датчици на ниво запълване
  • Намаляване на логистичните разходи: сензорите за пълнене позволяват директни спестявания (до 40%) в горивото и общите разходи за събиране на отпадъци.
  • Лесни за използване: Сензорите се монтират лесно в кошчето и изискват минимална поддръжка.
  • Напълно автоматизирани: не се изискват допълнителни действия от страна на работниците и това не засяга обичайните работни процеси.
  • Помагат за опазване на околната среда: Чрез избягване препълването на контейнерите, системата спомага за предотвратяване на замърсяването на околната среда, загуба на ценни материали за рециклиране, както и за намаляване на емисиите на CO2 и шум.
Идентификация на кошчето
  • Съобразяване с директивите на ЕС: Законодателството на ЕС очаква от общинските компании за отпадъци да таксуват услугата по модела „плати като хвърляш“. Това изисква възможността отделните кошчета да се идентифицират.
  • Опростява моделите „плати като хвърляш“: Плащането може да се базира на обема на кошчето и броя на изпразването му, или общото тегло на отпадъците, произведени от домакинството. Идентификационният номер и данните за масата на отделните кошчета се трансферират към транспортното средство, което събира отпадъците, така че данните могат да бъдат незабавно прехвърлени в системата за таксуване.
  • Подобрява третирането при нередовно пълнене: Когато екипът на подемно-транспортното средство идентифицира нередности в кошчето, натискането на бутон автоматично спира вдигането и изпраща известие с идентификатора на контейнера за по-нататъшни действия.

Интелигентно управление на отпадъци

Приложението за интелигентно управление на отпадъците на Новател събира информация от сензорите за пълнене в контейнерите и системата за идентификацията. С това се дава възможност за оптимизация на маршрута на камионите, идентификация на контейнери и състояние на запълване. Също така дава възможност за иновативни практики за таксуване, без допълнително натоварване на екипите по събиране.

Това решение осигурява по-чист град, като сигнализира да се предприемат действия, преди контейнер да достигне максималното си запълване. То също така проследява точното положение и температурата на контейнерите и предоставя информация за теглото му при събиране.

В допълнение, системата на Новател предлага възможност за доказване събирането на отпадъци на ключови места чрез видео наблюдение.

Share This

Share This

Share this post with your friends!