СПОРАЗУМЕНИЯ

 

Управляващият екип на Magyar Telekom Group са единодушни в убеждението си, че Magyar Telekom Group ще провежда своите дейности според всички законови и етични рамки.

 

 

Управляващият екип на Magyar Telekom Group са единодушни в убеждението си, че Magyar Telekom Group ще провежда своите дейности според всички законови и етични рамки.

В подкрепа на това решение развиваме програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group. Новател, като част от Magyar Telekom Group, поема всички отговорности и договори, произтекли от Програмата за корпоративни споразумения, като напълно ги интегрира в своите бизнес дейности.

Програмата за корпоративни споразумения на всички служители на Magyar Telekom Group е валидна  за всички, независимо от техния ранг, както и консултанти, агенти, представители и служители, работещи от името на Групата. В допълнение, ние очакваме от нашите бизнес партньори, доставчици и клиенти да ни помагат в усилията ни да спазваме етичния кодекс. В този смисъл, Програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group важи не само за служители на Magyar Telekom Group, но и за трети страни, с които правим бизнес.

Програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group е създадена, за да гарантира, че Групата осъществява своята дейност в съответствие с най-високите стандарти за осведоменост, обучение, ангажираност и спазване на приложимите закони и подзаконови актове.

Форма за Оплаквания и Коментари

Оплаквания и коментари могат да бъдат подадени по телефон, писмо, електронна поща или директно до Етичната линия на Magyar Telekom.

Етична линия на Magyar Telekom +36 1 458 7780 +36 1 458 7780.

Етичната линия на Magyar Telekom е активна 24 часа на ден, 365 дни в годината.

Изпращащите оплаквания могат да подават въпроси и доклади като изпращат електронна поща на mondd.el@telekom.hu или чрез писмо на следния адрес :

Group Compliance Director

H-1097 Budapest, Kalman Konyves 36 

HUNGARY

или

като се свържат с директора на Групата (+36 1 458 7030).

Оплакванията и коментарите могат да бъдат изпратени анонимно.

РЕСУРСИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НИ

Поискайте цитат

7 + 13 =

Свържете се с нас

Адрес:

България, София 1756
ул. „Донка Ушлинова“ 2
Гаритидж Парк
сграда 3, етаж 1, офис 312

Телефон: +359 2 986 04 05
Факс: +359 2 986 04 06

Share This