БИЗНЕС КАЗУС: MUNDUS

 

Новател се справи с много важни предизвикателства, докато изграждаше информационната инфраструктура на Mundus Services

 

Лидерът в интегрираните услуги за управление на съоражения избра комплексно решение от един доставчик.

За Mundus Services

Mundus services АД е инвестиция на два от най-големите фондове за капиталови инвестиции в България и региона – Empower Capital и KJK Capital, които заедно с Лъчезар Петров, основават най-голямата компания за интегрирано управление на съоражения в България, чрез придобиването на Facility Optimum България и Вики Комфорт 2004 ООД. Компанията има над 2500 служители и обслужва повече от 300 корпоративни клиенти, което поставя Mundus доста пред конкурентите си на българския пазар.

Бизнес казус

Основаването на новата компания Mundus Services е правилният период за стратегическо планиране на IT инфраструктура. Новите акционери, в лицето на Empower Capital и KJK Capital, не виждат това предизвикателство като формалност, а като важно и отговорно решение, което ще постави основите на бъдещото разширяване на компанията, изграждайки изцяло нов план за стратегическо развитие, основан на най-добрите международни практики.

По време на основаването на Mundus Services ситуацията с информационната свързаност е сложна. Необходимо е да се изградят основните комуникационни канали между 4 отдалечени офиса (които до преди това са ползвали различни телеком доставчици), да се създадат условия за обмен на информация двете компании, замесени в сливането, като се има предвид, че въпросните компании нито разполагат с обща и стандартизирана информационна система, нито имат достатъчно IT персонал, който да внедри тази система. Задачата включва изграждането на Ethernet и безжична мрежова инфраструктура в сградата на компанията в София.

Заедно с доставянето на мрежова свързаност и интернет достъп, Mundus Services изисква изграждането на обща облачна платформа, която да осигури e-mail услуга, както и изпълнението на ERP решението, подлежащо на внедряване. Други интересни проекти, свързани с IT са разработката на мобилно приложение, което да помогне на служителите да съставят бързи доклади за извършените услуги.

Mundus Services разчита изцяло на външна компания да изгради IT инфраструктурата в кратък срок – само 4 месеца, което включва дизайна и интегрирането на системите.

Новател – не просто доставчик, а партньор

Всички тези задачи могат да бъдат изпълнени само от доставчик на цялостни решения със солиден опит. По-малко от 10 компании отговорят на първоначалното запитване и техният брой бързо намалява, поради краткия срок за изпълнение на проекта.

Новател не само съумява да се справи с интеграцията, а и се доказа като подходящ партньор, предлагайки интегрирани услуги. Факторът, който изиграва ключова роля, е че и Новател, и Mundus Services се водят от принципа “ще се погрижим за всичко, свързано с услугите, които предлагаме.” Така Новател се заема с консултациите по изграждане на новата облачна платформа и в крайна сметка заема главната роля в разработката на проекта, което спестява нуждата да се наема допълнителен IT персонал.

Осъществяване отвъд очакванията

Новател не само успява да изгради необходимата мрежова свързаност и да достави подходящо оборудване навреме, но и се ангажира в специфичните услуги, свързани с миграцията към новата облачна платформа. Това включва трансфера на електронните пощенски кутии на служителите към новия виртуален сървър, който използва Microsoft Exchange и Active Directory.

Във връзка с изграждането на проекта за осигуряване на информационна инфраструктура, г-н Славчо Парушев, представител на Empower Capital и член на борда на директорите на Mundus Services, каза:

“Изискваме от нашите доставчици каквото самите ние предлагаме на клиентите си. Като част от новия стратегически план за развитие на компанията, изцяло сменихме фокуса на предлаганите от нас услуги. Нашата основна цел и мото е да позволим на клиентите си да се съсредоточат в ядрото на своя бизнес, докато ние се грижим за другите им нужди.”

Фактори за успех

Това което отличава Новател от конкурентниоте доставчици, е изпълнимостта да предложи пакет от интегрирани услуги с гарантирана производителност:

  • пълна гама от телеком услуги; цялостна виртуална инфраструктура за осигуряване на облачни услуги;
  • гарантирана сигурност при достъп на облачни услуги;
  • пълно наблюдение и поддръжка на инфраструктурата;
  • бърз отговор при проблем и виртуално заместване на IT служители в отпуск или болничен.

Mundus Services  получи от Новател точно това, от което имаше нужда – доставчик, отговорен за цялостната IT инфраструктура при минимален разход за наемане и обучение на персонала по поддръжката, както и сигурна облачна платформа, на която спокойно да изграждат бъдещите си IT проекти.

Ако искате да се възползвате от уникалните предимства на управляемите услуги, предлагани от Новател, свържете се с нас за безплатна консултация на sales@novatel.bg или на +3592 986 04 05.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НИ

Форма за контакт

Свържете се с нас

Адрес:

България, София 1756
ул. „Донка Ушлинова“ 2
Гаритидж Парк
сграда 3, етаж 1, офис 312

Телефон: +359 2 986 04 05
Факс: +359 2 986 04 06

Share This