Автоматизацията е тук.

от фев. 19, 2018Знание0 коментари

To read the article in English, click here.

През последните няколко години има значителен напредък в прилагането на новите автоматизационни технологии. През следващата година този темп на промяна и на нарастващо търсене ще продължи да расте. Доста от скорошния напредък се дължи на индустриализирането на потребителски технологии. Това помага на случващото се в момента сливане на информационните технологии (IT) и операционните технологии (OT) да подкрепят дигиталната трансформация.

През 2018г. ще има  ускорение в сливането между операционните и информационните технологии, като това е тясно свързано с възприемането и разпространението на решенията за индустриалния интернет на нещата (IIoT) и други фронтове като киберсигурността, едж компютъризирнето (очаквайте скоро статия за това в блога на Новател), добавената реалност (AR), изкуствения интелект (AI), анализирането, дигиталните близнаци и прогреса на автоматизацията с отворен процес (OPA).

Ето няколко ключови технологични тенденции, които ще имат голямо влияние едновременно на явната и дискретната автоматизация през 2018г.

Интелигентност на ръба

Докато все повече процеси по обработка на данни са тласнати до ръба на мрежата, дистанционният мениджмънт в реално време и опростената едж инфраструктура са ключови за успеха. Оперативните проблеми, като например управлението на ефективността на активите, за да се подобри производството, като същевременно се намали непланираното прекъсване, ще позволи на крайните потребители да използват едж компютъризирането.

Компаниите, които се възползват от самоуправляемите едж инфраструктури, ще могат да отключат допълнителни данни, които досега са били в машини и процеси. Неефективностите в производството, сравняването на продуктовото качество, спрямо производствените условия, по-бързото установяване на потенциални производствени, екологични или проблеми със сигурността ще бъдат по-бързо идентифицирани. Отдалеченото управление ще позволи на операторите на място да се свързват с експерти в областта, където и да се намират, в реално време, което ще помогне за по-бързото разрешаване, и дори избягването, на намаляване на производството, поради аварии. Всичко това ще помогне на операторите и IT персонала да вършат задачите си необезпокоявано, давайки най-доброто от себе си в своята област.

Напредък в управлението на индустриалната кибер-сигурност

Допълнителен напредък в решенията за управление на индустриалната кибер-сигурност ще разцъфти, за да посрещне нуждите на автоматизираното оборудване на индустрията, техните приложения и съоражения, като ще се наблегне на тези, които се нуждаят от постоянни системни обновления и мрежова комуникация. Този напредък ще внедри комерсиалните типове IT решения за управление на сигурността, но по начин, който ограничава негативното влияние на контролираната система за управление.

Новите решения в областта на кибер-сигурността ще разширят функционалността до включването на нови уникални и не компютърно базирани индустриални активи и контролиращи системни протоколи. Тези решения ще разпознаят и управляват специфичните за индустрията кибер-регулации, като NERC CIP и нови ливъридж интегрирани системи, които комбинират IT, OT и IIoT, като по този начин всички корпоративни кибер-ресурси е бъдат максимизирани.

Автоматизацията на отворениете процеси (OPA)

Визията за отворени процеси ще набере допълнителна популярност с помощта на OPA Forum, което ще помогне да се добавят нови крайни потребители и снабдители.

Инициирана от ExxonMobil и управлявана от The Open Group , тази инициатива цели изграждането на прототип, установяването на стандарти и в последствие да изгради комерсиални системи за автоматизация на отворени процеси, което намалява специфичните технологии от страна на продавача и увеличава цялостната възвращаемост на системната инвестиция, докато поддържа стриктна сигурност. Това може да бъде постигнато със специфични високо разпространени модулни разширяеми системи, базирани на стандартизирана архитектура и заменяеми компоненти.

Целта е евентуално да се заменят големите капиталови разходи за автоматизация с по-малки програми за оперативни разходи, които изискват по-малко анализиране и инженерно планиране. Обновления по тези нови отворени системи ще се третират като активности по поддръжка. Ще се състоят от по-малки модулни и по-лесни за дистрибуция компоненти. Тези компоненти ще подчертаят способностите на техническия персонал, намалявайки нивото на необходимо обучение и улеснявайки допълнителните предимства от взаимодействието помежду им.

Сливане на виртуалния и физическия светове

Новите технологии ускоряват сливането на виртуалния и физическия светове, позволявайки създаването на нови бизнес модели. Производителите представят нови бизнес модели, чрез които продават дигитални услуги, освен продукти. За примери можем да дадем тъй нар. „дигитални близнаци“ – виртуално копие на създаден, поддържан и конструиран физически продукт. Производителите оспорват дигиталните близнаци с наблюдение на състоянитео в реално време и предвиждащи анализи. Клиентите ползват оборудването и продуктите заедно с услугите по поддръжка и оперативна оптимизация, базирани на предвиждащи анализи.

Технологията за добавена реалност се използват за свързване на виртуалния дизайн и физическото оборудване за оперативно обучение и визуализация, както и за машинна поддръжка. Благодарение на IIoT, облаците, големите данни и операционни анализи, решенията за машинно обучение, базирани върху изкуствения интелект, могат да правят оперативни промени без нуждата от програмиране.

Разпределени анализи

IIoT разпределените анализи ще разширят обработката на данни и изчисления близо до източника на данни, чрез интелигентни двупосочни комуникационни устройства, като сензори, контролери и вратички. В повечето случаи разпространените чрез данни анализи идват от IIoT свързани устройства, намиращи се на ръба на компютърната мрежа.

Тези устройства могат да бъдат локализирани близо или интегрирани в широка гама от едж машини и оборудване, като роботи, превозни средства или микросхеми. Анализите могат да бъдат интегрирани в разпределителни устройства или създадени в облачна среда и след това изпратени в края на мрежата за изпълнение. От оперативна гледна точка, сигурността, неприкосновеността, разходите, свързани с данни и регулаторни изисквания, често са причините за поддържането на локални анализи.

Разпределените анализи могат да подпомогнат приходите  от нови методи за обслужване на съществуващи клиенти, както и начини за достигане на нови такива. Това включва оптимизиране на активите, чрез подобрени проактивни и високо автоматизирано управление на инфраструктура и ресурси, по-високо удовлетворение и привличане, чрез ангажиране на нови клиенти, чрез продукти и услуги с висока стойност, независмо къде и кога се нуждаят от тях, както и подобрена оперативна гъвкавост и реактивност чрез по-добри и по-бързи решения.

Успешната дигитална трансформация ще бъде предпоставка за индустраилните организации да се състезават ефективно и да максимизират производителността на бизнеса. Когато търсите място, от което да започнете процеса по дигитална трансформация, управлението на производителността на активите (APM), включително избягването на непредвидени аварии, е идеално място, от което да започнете.

Крайните потребители на OEM, трябва да допуснат дигиталната трансформация, а не да й се противопоставят. Докато растящото сходство на операционните технологии и информационните технологии служи за посредник, тази дигитална трансформация трябва все пак да обхване наследствените активи, тъй като централите няма да „разкъсват и заменят“ старото, но иначе добре функциониращо оборудване без финансова причина. Наследствените активи трябва да останат част от тях и да бъдат интегрирани в решения за цифрова трансформация, когато това е възможно.

Успехът тук ще изисква открит ум за възникващи технологии, подходи и бизнес модели; и тясно сътрудничество между OT и IT групи на съответните оперативни и производствени нива, както и с доставчици на технологии и индустриални и правителствени консорциуми. Макар че не всички технологии, решения и подходи ще бъдат подходящи за всички компании, важно е да се разбере какво се случва, какво е на разположение днес, какво вероятно ще бъде на разположение утре и какво правят партньорскитеорганизации, за да могат да определят къде да се съсредоточат най-добре вашите ограничени човешки и финансови ресурси.

Share This

Share This

Share this post with your friends!