Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател дава възможност на града да използва камери за наблюдение, в комбинация с широк спектър от най-съвременни модули за видео анализ, за да може значително да се подобрят ефикасността на правоприлагането и най-вече общата безопасност на града.

Обществената безопасност е една от най-важните услуги, които градът предлага, тъй като по-безопасните градове привличат инвестиции, бизнес и квалифицирана работна ръка, която се грижи за икономическия растеж. Чрез видео анализ в реално време, решението за обществена безопасност помага на органите на реда да контролират обществените зони, като следят за инциденти и необичайни модели на активност и да гарантират по-бързи реакции и по-адекватно задействане на аларми. С увеличаване на броя камери в един град се усложнява задачата да се наблюдават и обработват ефективно всички видео потоци на живо. За да се осигури ефективна и интелигентна обществена безопасност, е необходимо системата за управление да бъде надеждна, лесна за употреба за градските служители. Конкретните събития и ситуации се разпознават автоматично от системата за анализи, и се довеждат до знанието на екипа за наблюдение, с което се намалява времето за реакция.

Проучванията показват, че приблизително 57% от оперативните разходи в града се дължат на обществената безопасност (полиция, пожарна, болнична помощ). Чрез автоматизирането на процесите и услугите в тази област се подобрява контролът над оперативните разходи и се  подобрява обслужването.

Ползите от интелигентната обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател:

 • Автоматизирано видеонаблюдение: Камерата вижда, алгоритъмът открива, човекът реагира. Екипът за наблюдение може да се съсредоточи върху оценката и реакцията при инциденти, а не върху намирането на инцидента в огромния поток от видеоклипове.
 • Контрол на разходите за обществена безопасност: Нарастващото търсене на видео наблюдение може да бъде задоволено без увеличаване разходите за по-големи екипи за наблюдение.
 • Гарантиране на неприкосновеността на личния живот при наблюдение: Анализът може да се комбинира със защита на поверителността – кодиране на лица или предмети, които екипът за наблюдение няма да може да разпознае, докато все още може да оцени ситуацията. Некодираният материал може да бъде прегледан само от специално упълномощени потребители (например след съдебно разпореждане).
 • Спазване на европейските регламенти: Видео анализът в комбинация със защита на поверителността е сертифициран съгласно новото Ръководство на ЕС за защита на поверителността и сигурност на данните.
Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател предоставя следните модули за видео анализи и видеонаблюдение:

 • Оптимизира суровите видео данни, за да подобри възможността за откриване на събития в дадено изображение и да подобри резултатите от анализа.
 • Закрива лица, хора или предмети във видеа за наблюдение в реално време чрез кодиране.
 • Засича проникване на хора или превозни средства в критични зони.
 • Открива нежелани предмети в затворени помещения.
 • Преброява хората, преминаващи през определена зона във видео поток.
 • Открива и записва лица във видео поток.
 • Разпознаване на регистрационни табели на превозните средства и съпоставяне с черни / бели списъци.
 • Открива дали даден обект се движи в дадена посока в предварително определен участък
 • Анализира опашки, за да определи пренаселеност.
 • Анализира продължителността на движение за статистически цели
Интелигентно управление на отпадъците

Интелигентно управление на отпадъците

Решението на Новател за управление на отпадъците е предназначено да помогне на комуналните компании да подобрят услугите за събиране на отпадъци. С това решение се осигурява по-чист град, като същевременно се намаляват разходите, подобряват се възможностите за откриване на проблемите, възникнали по време на събирането, и се дава възможност за нови и иновативни схеми за таксуване.

Системата е гъвкава и може да бъде адаптирана към всички видове и размер компании за управление на отпадъците, като позволява спестявания от логистиката до 40%. Решението за интелигентно управление на отпадъците предоставя подробна информация за състоянието на запълване на контейнерите, което ще позволи динамично маршрутизиране за намаляване на ненужните транспортни разходи и ще гарантира, че контейнерите не се препълват. Системата, също така може да предостави информация за количеството отпадъци, събрани от камионите и отнесени към сметището, както и да позволи на служителите, които събират боклук да уведомяват администрацията, когато контейнерите се използват неправилно. Най-интересното е, че  тази система може да позволи иновативни решения за фактуриране и да позволи справедлива политика за таксуване.

Ползи от интелигентно управление на отпадъците

Интелигентното решение за управление на отпадъците на Новател вклюва:

Датчици на ниво запълване
 • Намаляване на логистичните разходи: сензорите за пълнене позволяват директни спестявания (до 40%) в горивото и общите разходи за събиране на отпадъци.
 • Лесни за използване: Сензорите се монтират лесно в кошчето и изискват минимална поддръжка.
 • Напълно автоматизирани: не се изискват допълнителни действия от страна на работниците и това не засяга обичайните работни процеси.
 • Помагат за опазване на околната среда: Чрез избягване препълването на контейнерите, системата спомага за предотвратяване на замърсяването на околната среда, загуба на ценни материали за рециклиране, както и за намаляване на емисиите на CO2 и шум.
Идентификация на кошчето
 • Съобразяване с директивите на ЕС: Законодателството на ЕС очаква от общинските компании за отпадъци да таксуват услугата по модела „плати като хвърляш“. Това изисква възможността отделните кошчета да се идентифицират.
 • Опростява моделите „плати като хвърляш“: Плащането може да се базира на обема на кошчето и броя на изпразването му, или общото тегло на отпадъците, произведени от домакинството. Идентификационният номер и данните за масата на отделните кошчета се трансферират към транспортното средство, което събира отпадъците, така че данните могат да бъдат незабавно прехвърлени в системата за таксуване.
 • Подобрява третирането при нередовно пълнене: Когато екипът на подемно-транспортното средство идентифицира нередности в кошчето, натискането на бутон автоматично спира вдигането и изпраща известие с идентификатора на контейнера за по-нататъшни действия.

Интелигентно управление на отпадъци

Приложението за интелигентно управление на отпадъците на Новател събира информация от сензорите за пълнене в контейнерите и системата за идентификацията. С това се дава възможност за оптимизация на маршрута на камионите, идентификация на контейнери и състояние на запълване. Също така дава възможност за иновативни практики за таксуване, без допълнително натоварване на екипите по събиране.

Това решение осигурява по-чист град, като сигнализира да се предприемат действия, преди контейнер да достигне максималното си запълване. То също така проследява точното положение и температурата на контейнерите и предоставя информация за теглото му при събиране.

В допълнение, системата на Новател предлага възможност за доказване събирането на отпадъци на ключови места чрез видео наблюдение.

Какво точно е URL?

Какво точно е URL?

Какво точно е URL?

To read the article in English, click here.

Откакто Интернет съществува, URL са представлявали универсален начин за ясно идентифициране на мрежови ресурси: URL-ът е стандарт от 1994г и осигурява на потребителите общия синтаксис, който може да локализира и предостави публично съдържание при поискване. Това прави URL една от най-основните технологии на Интернет. Потребителите могат да използват URL всеки ден, за да си осигурят достъп до ресурси, чрез браузър и функциите на този стандарт не са ограничени до адресиране на уеб-страници.

Какво е URL?

Абревиатурата представлява „Uniform Resource Locator” (буквално преведено като „Унифициран ресурсен локатор“). Това е подвид на унифицираните ресурсни идентификатори (URI). URL структурата кореспонира със синтаксиса на URI.

Като подвид на идентификаторите, URL най-често се свързва с термина „интернет адрес“, заради основната си употреба – адресиране на уеб-страници, но те не са ограничени само с тази функция. Файлове в локалната файлова система също могат да бъдат локализирани, чрез URL. С две думи – всеки интернет адрес е URL, но не всеки URL е интернет адрес.

Структура
Всеки URL се състои от формула и специфична формула:

Формула: Тя определя вида ресурс и метода за достигането до него. URL-ът често има същото име като протоколът на адресата на ниво приложение. Най-често срещаните формули са mailto, file, ftp или http/https.

Специфична формула: Тя зависи от вида формула и е съставена от няколко сегмента, които съдържат местоположението, както и някои процесни параметри.

Разделителя между двете формули е двоеточие. В зависимост от формулата, може да имате нужда и от 2 наклонени черти, които са се използвали често в зората на Интернет, но вече нямат специфична функция.

URL-ът е основан на следния URI синтаксис:

 • Scheme:[//[user[:password]@]host[:port]][/path][?query][#fragment]

Всеки сегмент от специфичната формула има своя отделна функция. Секциите за потребител (user), парола (password), хост (host) и порт (port) се наричат „Authorities” (авторитети). Авторитетът показва на кое устройство може да бъде намерен даден ресурс и какво име му е дадено.

 • user и password: тези секции съдържат потребителското име и паролата на човека, с разрешен достъп, разделени с двоеточие. И двата детайла са задължителни, ако ресурса има нужда от заверяване. Двата сегмента са разделени с кльомба (@) от URI сегмента за host.
 • Host: Този URI сегмент обикновено включва домейн, който съдържа в себе си домейни от първо, второ и трето ниво, които определят кой специфичен хост трябва да получи ресурса. Името на компютъра може да бъде споменато под формата на IP адрес.
 • Port: определяйки номер на порта, можем да контролираме специфичен TCP/IP порт в мрежата. Тъй като повечето формули вече имат стандартен порт, отделният вход не е задължителен. Стандартните портове са 80 за HTTP, 443 за HTTPS или 21 за FTP. Номер на порта се дава само, ако няма определен главен порт или порт, който по принцип не се използва по подразбиране, бъде ползван за стандартни трансфери на данни. Номерът на порта бива разделян от хост секцията чрез двоеточие.

“Authority” домейнът обикновено се изписва във форма, която човекът може да прочете. Компютрите, от друга страна, работят с IP адресите. Посещението на уебсайт изисква междинна стъпка, незабележима за потребителя – резолюцията на името, базирана на DNS (Domain Name System).

Бележка: DNS се отнася за IP базирана мрежова услуга, която е отговорна за резолюцията за името на домейна в IP адреса. На интернет доставчиците е необходим DNS сървър. Когато потребител посети уеб-страница, техният рутер препраща рикуеста първо на отговорния DNS сървър. Тогава той проверява за съвпадение в IP адресите на искания домейн и изпраща обратно данните. След като рутерът получи избрания IP адрес, тогава отсрещният уеб-адрес може да бъде адресиран.

“Authority” е последван от индикация къде е местоположениоето на ресурса в компютъра, както и къде са останалите компоненти: „низът“ от заявки и идентификатора на фрагменти.

 • path (път): този URI сегмент съдържа ресурса с файловата препратка и разкрива нейното местоположение на целевия компютър. Пътят на файла (File path) винаги започва с „/“.
 • query (заявка): някои уеб-сайтове съдържат изпълними компоненти и в допълнение с file path изискват и „низ“ от заявки (query string). Това включва параметри (напр. потребителски вход), които се подминават заедно с URL и продължават към сървъра. Това е непостоянно при динамичните уеб-страници, които биват създадени само за периода на донасянето на записите на базите данни. Низът от заявки се означава с въпросителен знак („?“).
 • fragment (фрагмент): Ако специфично местоположение в даден ресурс има нужда от препоръка, URL-a завършва с идентификатор на фрагмента. Той е разделен с диез („#“) и обикновено се отнася за идентифициран етикет само и единствено от индекс в HTML документ – като подрубрика например.

Елементите на URI синтаксиса, които съдържат URL зависят от формулата. Построеният URL се определя от типа ресурс. Ето ги и най-известните URL типове:

 • http: Уеб-страниците се показват с помощта на HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL). Последният пренася данни през сигурна връзка и URL структурата е една и съща и за двата протокола.
 • mailto: Това е URL формула за имейл адреси, която позволява на уебсайт операторите да включват хиперлинкове в своите страници. Когато потребител кликне на mailto линк, повечето браузъри отварят имейл програмата по подразбиране и още един прозорец с ново писмо. Имейл адресът е предварително зададен в специфичната формула на URL и е въведен като адрес на получателя в прозореца с новия имейл.
 • file: Тази формула се използва за да се отворят специфични файлове в компютъра Ви. Ако въведете пътя на файла като URL в адрес-полето на уеб-браузъра, той ще „извика“ поисканата директория или файл. Тъй като формулата се отнася до локален ресурс, тя винаги започва с наклонена черта. Така URL адресът има 3 последователни наклонени черти.
 • ftp: URL адреси, които имат FTP протокол (File Transfer Protocol), позволяват достъп до файлове, които се намират на друг компютър (отдалечен достъп). Тъй като достъпът до други компютри би трябвало да бъде ограничен, FTP протколът съдържа в себе си данни за достъп (потребителско име и парола).

Разрешени символи в URL

URL стандартът поддържа ограничен брой символи от т.нар. Американски стандартен код за обмен на информация (ASCII). В допълнение на това, някои символи вече имат определени функции. Ето ги и тях:

 • : / ? # [ ] @ $ & ‘ ( ) * + , ; =

Например, въпросителният знак (?) означава низ от заявки. Различните параметри в низа са отделени с амперсанд (&). Разделителят между името на параметъра и стойността е равен знак (=).

Символи без предопределена функция са всички букви и цифри, както и следните специални знаци:

 • A-Z, a-z
 • 0-9
 • -. _ ~

Отскоро и символи, които не са включени в ASCII могат да бъдат използвани в URL, но те трябва да бъдат пренаписани. Възможно е също да пренапишете един от запазените знаци с определена функция, за да предотвратите интерпретирането му по предопределено значение. За да конвертира ASCII символи URL стандартът използва маскиращ символ – „%“, както и таблицата със стойности на ASCII в шестнадесетична нотация. Символи, които не са включени в ASCII, също се изписват с помощтта на знака за процент. RFC 3986 препоръчва кодиране, базирано върху ASCII символите и върху UTF-8, но тази препоръка не е обвързваща.

Специалните символи за домейни пък биват конвертирани в съвместими с ASCII низове, чрез punycode.

Разликата между абсолютни и относителни URL адреси

Абсолютните URL адреси са универсално валисни и включват всички сегменти от формулите. Относителните URL адреси са валидни само при специфичен контекст и наследяват някои негови функции, за да може кореспондиращите URL секции да станат излишни и да могат да бъдат пропускани. Информацията, която контекстът предоставя, включва протокола, домейна и пътя към ресурса.

Относителните URL адреси се използват в хиперлинковете на уеб-страницата, които водят до други подстраници в същия сайт. Свързващият URL представлява данните от страницата, към която води.

Следващите примери показват връзката от www.example.org/index/page1 към www.example.org/index/page2 с абсолютни или относителни URL адреси:

Хиперлинк с абсолютен URL:

 • <a href=”http://www.example.org/index/seite2″>Linktext</a>

Хиперлинк с относителен URL:

 • <a href=”/index/seite2″>Linktext</a>

Относителните URL адреси имат предимството да бъдат значително по-къси и да водят към ясен сорс код. Освен това, относителните URL адреси улесняват преместването на домейните. Ако домейн на уебсайт се промени, трябва да бъде подменен ръчно с вътрешен линк, който има абсолютен URL или да бъдат използвани пренасочвания. Това усилие е ненужно при относителните URL адреси, които нямат „authority” и по този начин не е нужна информация за домейна.