НОВАТЕЛ

 

 

Ние сме водещ национален доставчик, който предлага на своите клиенти широка гама от висококачествени телекомуникационни услуги.

За нас

Кои сме ние и защо да ни се доверите да управляваме Вашата IT инфраструктура.

Новател

Новател е основана в края на 2004г. като част от Deutsche Telekom Group. Като член на една от най-големите европейски телекомуникационни компании, Новател предлага конкурентна алтернатива в сферата на телекомуникациите на българския комуникационен пазар. Ние сме водещ национален доставчик, предлагащ на клиентите си широка гама от най-добрите телекомуникационни услуги.

Новател управлява голяма, напълно своя, високотехнологична оптична мрежа с 39 PoP в България. Като част от Deutsche Telekom Group, ние се придържаме към най-високите стандарти в бранша, независимо дали става въпрос за операции, поддръжка или клиентско обслужване.

Базирана на обширен международен опит и солидни компетенции, Новател предлага телекомуникационни услуги на конкурентни цени, главно за бизнес партньори и интернет доставчици в Югоизточна Европа.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom е една от водещите компании за интегрирани телекомуникации с приблизително 129 млн мобилни клиенти, 36 млн фиксирани линии и повече от 16 млн интернет линии. Продуктовото им портфолио включва фиксирани мрежи, интернет мрежи, мобилни комуникации и IPTV продукти и услуги за потребители, както и информационни и комуникационни технологии (ICT) решения за бизнес и корпоративни клиенти.

Deutsche Telekom присъства в над 50 държави. Има над 247 000 служители по целия свят, като генерираният приход за 2010 е 62.4 млрд евро, почти половината от които извън Германия.

Мисия

Мисията ни е да помогнем на бизнеса да има висококачествена ICT инфраструктура, придружена от гъвкаво ценообразуване и невероятно клиентско изживяване.

Корпоративни ценности

Обръщайки се към тенденциите в бранша, като например променящото се поведение на клиентите ни, бързо еволюиращите технологии и нарастващото интернет потребление, Новател/Deutsche Telekom постоянно изпитва своята визия и цели.

В този процес корпоративната култура е ключова и корпоративните ценности играят ролята на крайъгълни камъни, формиращи тази култура. В следствие на това нашите водещи принципи също еволюират. Те са силни инструменти, които определят поведението ни и представляват нашите ценности и вярвания. Ценностите, обаче, не са обособени само за вътрешна употреба, а и за външния свят. Те подчертават ролята, която Новател/Deutsche Telekom има като отговорен гражданин на корпоративния свят.

Петте водещи принципа на Новател/Deutsche Telekom

 • Удовлетворението на нашите клиенти ни кара да действаме. Този принцип се фокусира върху най-важното нещо за бизнеса – не просто да задоволиш потребностите на клиентите, но и да целѝш тяхното пълно удовлетворение. Мислите, чувствата на клиента, неговият опит движат Новател/Deutsche Telekom.
 • Уважението и почтеността обуславят нашето поведение. Вторият принцип отива отвъд взаимното колегиално отношение в бизнес ежедневието. То е и за пълното уважение към клиентите, партньорите, доставчиците и акционерите.
 • Екип заедно, но и екип поотделно. Третият принцип се съсредоточава върху културата на Новател/Deutsche Telekom за единна работа. Екипите трябва открито да обсъждат проблемите и да обменят мнения. Но когато е взето решение, то се прегръща от целия екип. На отделните работни места по целия свят решението е едно и се изпълнява от всички, като един цял екип.
 • Най-доброто място да се изявяваш и растеш. Четвъртият принцип признава важната роля на служителите за компанията и нейната култура. За да стане най-уважаваната компания в телекомуникационната индустрия и отвъд нея, Новател/Deutsche Telekom разчита на отдадеността и успеха на всички. Този принцип съчетава отдадеността както на служителите, така и на управляващото звено, за да бъде Новател/Deutsche Telekom най-доброто място, на което да се изявяваме и растем.
 • Аз съм “Т” – можеш да разчиташ на мен. Последният принцип включва личното задължение към Новател/Deutsche Telekom на всеки служител. Означава че, когато наш клиент има проблем, всеки служител е напълно отдаден в решаването му. Колегите могат да разчитат един на друг, както и акционерите и клиентите могат да разчитат на нашата компания.

Водещите принципи са основата на това как работим за нашите клиенти, акционери и за обществеността. Топ мениджмънтът на Новател/Deutsche Telekom е отдаден да живее с тези ценности винаги и да ги прилага в Групата. Целта е всички служители наистина да живеят с визията и ценностите на компанията.

Надграждайки това чрез Управленческия кодекс на поведение, Водещите ни принципи са още по-ясни. Кодексът определя правилата на ежедневната ни работа както вътрешно, така и външно. Създава моста между Водещите принципи и многото различни напътствия и законови регулации в Групата. Кодексът е съвместим и със стандартите на Нюйоркската стокова борса.

Предварителни бележки върху Управленческия кодекс

Корпоративна визия и ценности

Нашите дейности са определени от визията на Групата, мисията ни и шестте главни ценности.

Нашата визия: Новател/Deutsche Telekom – глобален лидер в “Свързването на живота и работата”. 

Нашата мисия: Да мобилизираме лични социални и бизнес мрежи. 

Духа на “Т” очертава подхода ни да интегрираме визията си и да постигнем целите си:

 • Върховна ценност: “Постоянно увеличаваме стойността на Deutsche Telekom.” 
 • Страст за клиентите ни: “Удовлетворяваме клиентите си, осигурявайки им отлични продукти и услуги.” 
 • Иновация: “Създаваме култура на иновация, в която се наслаждаваме на работата.” 
 • Уважение:  “Извличаме ползи от културните си различия; уважаваме се и си помагаме.” 
 • Почтеност: “Общуваме по открит и честен начин и изпълняваме обещанията си.” 
 • Най-добри постижения: “Ние мислим и действаме решително. Непрекъснато се стремим към по-голяма ефективност с подходящите хора на точните работни места. Ние постоянно възнаграждаваме добре свършената работа, като предприемаме действия срещу неправомерното поведение.” 

Приложимата правна система, визията ни, мисията и корпоративните ни ценности от основата до вземането на всички корпоративни решения и ежедневните ни бизнес дейности. Това е основата на корпоративната ни култура, която гради доверието в нашата Група.

Приложение

Мениджмънтът на Групата позволява отворена и предвидима корпоративна култура. Тук служителите се разграничават от неправомерното поведение въз основа на морални, правни и корпоративни ценности на Новател/Deutsche Telekom Group.

Новател/Deutsche Telekom Group очаква висшия мениджмънт да работи ефикасно и съобразявайки се с Управленческия кодекс. За да постигне това, мениджмънтът трябва да осигури необходимата работна среда за служителите и да осигури съгласуваността с Управленческия кодекс. Те непрестанно идентифицират, обсъждат и предотвратяват нарушения, поемайки последователни действия срещу тях.

Всички служители трябва да действат съгласувано с Управленческия кодекс. В случай на съмнение, служителите не трябва да се колебаят да се съгласуват с началниците си или отговорната организация.

Нарушения на Управленческия кодекс могат да имат последствия по линия на трудовото законодателство или, в случай на служебни лица – дисциплинарни последствия.

Приложение и валидност

Управленческия кодекс важи за всички служители на Новател/Deutsche Telekom Group: Борд на директорите, управляващи директори, висши служители, служители, служебни лица и лица, чието положение е равно по ранг на служител (временно работещи, консултанти).

При прилагането на Управленческия кодекс международните филиали се придържат към съответното национално законодателство.

http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/en/31424

Екип

Екипът ни се състои от млади, високо квалифицирани и мотивирани IT експерти от различни области, обхващащи всички нужни аспекти от изграждането и поддръжката на гладко работеща корпоративна IT инфраструктура.

Герасим Славов

Изпълнителен директор

Герасим Славов има богат опит в областта на изграждането на успешни марки и разработването на маркетингови стратегии и дейности за увеличаване на приходите и подобряване лоялността към марката, насочени към прецизно таргетирана аудитория.
 
Неговият управленски опит в телекомуникационни компании като Azerfon (Баку, Азербайджан), AMC (Тирана, Албания), Velcom (Минск, Беларус) и Mobiltel (София, България) осигурява високо ниво на експертиза при развитието на компании в технологичния сектор.
 
Опитът на Герасим като креативен директор в един от рекламните титани, Лео Бърнет, добавя завършеност към неговата „карта на опита“, свидетелствайки за познаване на целия процес на подготовка, създаване и разработване на марка и компанията зад нея, особено във високотехнологичната и медийната индустрии.
 
Герасим владее добре български език (майчин), английски, руски и италиански и немски език (работно ниво).
 
Притежава MBA от университета в Линкълн, Обединеното кралство. Магистърската му степен е от университета в Лимерик в Ирландия, а бакалавърската степен – от Американския университет в България.

Тодор Георгиев

Директор Бизнес развитие и Технологии

Тодор Георгиев е директор бизнес развитие и технологии в Новател от 2016 с повече от 20 години опит в сферата на Телеком и IT индустрията.

Тодор се присъединява в екипа на Новател в началото на 2016г като Мениджър Бизнес Трансформации с цел да преструктурира техническия отдел и да развие нови  и по- модерни услуги, както и да помогне на Новател да следва международните стандарти за иновативни телеком услуги.  Преди да се включи в екипа на Новател, Тодор е бил на различни висши мениджърски позиции в различни компании като ISG Technology UK и Telelink Bulgaria.

Тодор Георгиев има завършена магистърска степен по телекомуникации от Техническия университет в София и MBA от Warwick University UK.

Камен Георгиев

Директор Продажби

Камен Георгиев е Директор продажби на Новател ЕООД от 2014г. след повече от 4 години опит в компанията и 9 години опит в телекомуникациите.

Камен се присъединява към екипа на Новател през 2010г като Мениджър корпоративни продажби. По-късно е назначен на позицията Директор продажби, отговарящ за търговската стратегия на компанията. От 2015г Камен също е натоварен с отговорността за промяна на Новател от обикновен телеком доставчик в ITC компания. Преди Новател, Камен е част от търговския отдел на Interoute, базиран в Прага. Там работи с корпоративни клиенти от Централна и Източна Европа, както и САЩ.

Камен Георгиев притежава бакалавърска степен по телекомуникации в Техническия университет в София. Преминал е специализация по 3G/4G мобилни технологии от университета в Твенте в Холандия. В момента Камен следва Executive MBA в IE Business School, Мадрид, Испания.

Основна дейност

Основната дейност на нашия екип е да покрие всички аспекти от изграждането и поддръжката на гладко работеща корпоративна IT инфраструктура.

Мрежова сигурност

Управление на мрежи

Телефония

Датацентър технологии

Мрежа

Управляваме собствена, широкообхватна национална DWDM мрежа с 39 PoP точки за свързаност в най-големите български градове.

Нашата мрежа

Управляваме собствена, широкообхватна национална DWDM мрежа с 39 PoP точки за свързаност в най-големите български градове. Основната ни мрежа се простира до няколко международни дата пътища с Турция, Гърция, Македония, Събрия и Румъния.

Като част от групата Deutsche Telekom, ние се стремим към най-високите оперативни стандарти  в бранша и поддръжката им.

Национална мрежа

Международна мрежа

Отзиви

Ето няколко препоръки и отзиви от нашите клиенти.

A very warm testimonial…

John Doe

IT Director, ABC Technology

Споразумения

Управляващият екип на Magyar Telekom Group са единодушни в убеждението си, че Magyar Telekom Group ще провежда своите дейности според всички законови и етични рамки. 

Управляващият екип на Magyar Telekom Group са единодушни в убеждението си, че Magyar Telekom Group ще провежда своите дейности според всички законови и етични рамки.  

В подкрепа на това решение развиваме програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group. Новател, като част от Magyar Telekom Group, поема всички отговорности и договори, произтекли от Програмата за корпоративни споразумения, като напълно ги интегрира в своите бизнес дейности.  

Програмата за корпоративни споразумения на всички служители на Magyar Telekom Group е валидна  за всички, независимо от техния ранг, както и консултанти, агенти, представители и служители, работещи от името на Групата. В допълнение, ние очакваме от нашите бизнес партньори, доставчици и клиенти да ни помагат в усилията ни да спазваме етичния кодекс. В този смисъл, Програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group важи не само за служители на Magyar Telekom Group, но и за трети страни, с които правим бизнес.  

Програмата за корпоративни споразумения на Magyar Telekom Group е създадена, за да гарантира, че Групата осъществява своята дейност в съответствие с най-високите стандарти за осведоменост, обучение, ангажираност и спазване на приложимите закони и подзаконови актове.  

Форма за Оплаквания и Коментари 

Оплаквания и коментари могат да бъдат подадени по телефон, писмо, електронна поща или директно до Етичната линия на Magyar Telekom.  

Етична линия на Magyar Telekom +36 1 458 7780 +36 1 458 7780. 

Етичната линия на Magyar Telekom е активна 24 часа на ден, 365 дни в годината.  

Изпращащите оплаквания могат да подават въпроси и доклади като изпращат електронна поща на mukodesikodex@telekom.hu или чрез писмо на следния адрес :  

Group Compliance Director 

1013 Budapest 

Krisztina krt. 55 

HUNGARY 

или  

като се свържат с директора на Групата (+36 1 458 7030). 

Оплакванията и коментарите могат да бъдат изпратени анонимно. 

Ресурси   

Корпоративна отговорност

Новател като част от Deutsche Telekom Group е регионален лидер в IT&C услугите, в съответствие с тяхната мисия, поддържа принципа на дългосрочно развитие, включително важна роля по въпроса за корпоративното гражданство.

Новател като част от Deutsche Telekom Group е регионален лидер в IT&C услугите, в съответствие с тяхната мисия, поддържа принципа на дългосрочно развитие, включително важна роля по въпроса за корпоративното гражданство.

Като част от обществото, трябва да имаме активна роля в решаването на социални проблеми. От друга гледна точка, Групата, като работодател, има отговорност и към служителите си.

Компанията поддържа с голяма важност цифрово изолираните социални слоеве чрез възможностите, дадени от нейната дейност и услуги, показвайки скрития им потенциал. Групата също така подкрепя важни цели на обществото, предоставяйки и модел за подражание.

Общи условия (PDF за сваляне).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НИ

Форма за контакт

Свържете се с нас

Адрес:

България, София 1756
ул. „Донка Ушлинова“ 2
Гаритидж Парк
сграда 3, етаж 1, офис 312

Телефон: +359 2 986 04 05
Факс: +359 2 986 04 06

Share This