403 Forbidden: Какво означава този код и как да го поправим

by Dec 28, 2017Знание0 comments

To read the article in English, click here.

HTTP грешка 403 е съобщение, което понякога се появява в уеб-браузъра на потребителя. Тя е един от многото отговори на протоколи, свързани с трансфера на хипертекст, които могат да се появят, когато се опитваме да отворим уеб-страница. Ако в браузъра Ви се появи съобщението “403 Forbidden”, вместо желаната от Вас страница, това значи, че не Ви е позволен достъпа до този URL.

Но защо достъпът е отказан? И възможно ли е все пак да достигнем до желаната страница? Отговорите на тези въпроси могат да варират в различните случаи, защото има няколко възможни причини за това.

Грешка 403 може да се появи докато сърфирате, особено при комуникацията между HTTP клиент и HTTP сървър (уеб-сървър). За да разберете грешка 403 е необходимо да визуализирате процеса при достъп до дадена уеб-страница.

Когато се опитвате да отворите уеб-страница, браузърът изпраща рикуест до подходящия уеб-сървър чрез протокола за трансфер на хипертекст – HTTP. Сървърът проверява протокола  и ако всичко е въведено правилно, браузърът изпраща код за статус от категорията ‘2xx success’ (както и “200 ОК” или “201 created”) преди да зареди дадената уеб-страница. Всичко това се случва за части от секундата и потребителите обикновено не можем да видим този код.

Но ако процесът се провали, ще се появи друг клас грешка. Кодовете ‘4xx client error’, в които се включва и съобщението ‘403 forbidden’, се различават от  ‘2xx success’ съобщенията. Всеки код за грешка се различава с автоматично генерирана HTML  страница за грешка. Най-известната грешка от този клас е 404. Всички 4хх статус кодове са отговори на сървъра, които показват, че рикуестът не е изпълнен. Статус кодът автоматично, но не винаги, предполага, че клиентът е източника на проблема.

Статус кодът 403 изразява, че поискания от вас URL не съществува, но рикуестът на клиента не може да бъде изпълнен. На клиента не е разрешен достъпа до страницата. Въпреки това истинската причина за грешка 403 варира в различните случаи.

С някои уеб-сайтове търсенето на специфични директории се предотвратява от статус 403. Това се случва, когато страниците съдържат изображения, които не могат да бъдат копирани лесно. Ако това е причината, потребителят не може да направи кой знае какво, за да си осигури достъп до страницата. В повечето други случаи, обаче, потребителите могат да поправят грешка 403. Ето как:

Възможни прочини за грешка 403 и как да ги поправим

Съобщенията ‘403 forbidden’ могат да бъдат показани и като ‘Error 403 access denied’, ‘http 403’ или просто ‘Forbidden’. Това съобщение често кара потребителите да мислят, че щом се е появило, значи е необходима парола, за да бъде осигурен достъпа до страницата. Само че при този случай кодът няма да е 403, а 401. Ето какво да правим при грешка 403, за да я заобиколим.

Вариант 1: деактивирайте разширенията на браузъра

Възможно е браузърът Ви да е бил отхвърлен, заради активирани добавки или разширения, като ад-блокъри или прокси добавки. Ако се сблъскате с грешка 403,  деактивирайте разширенията, след което опитайте отново да отворите страницата.

Вариант 2: изчистете кешовете на браузъра

Ако браузърът Ви все още показва грешка 403, въпреки деактивираните разширения, опитайте да изпразните кешовете и вижте дали това решава проблема.

Вариант 3: настройки на защитната стена 

Ако изчистването на кешовете не помага – възможно е да има проблем между уеб-сървъра и защитната ви стена. Ако вярвате на страницата, до която искате да достигнете, изключете защитната стена и заредете страницата отново. Ако това реши проблема, трябва да настроите защитната си стена така, че да допуска въпросната страница през нея.

Грешка 403 обикновено се заобикаля лесно 

Грешка 403 обикновено показва, че на браузъра не е позволено да отвори исканата от Вас страница. С малко късмет би трябвало да успеете да поправите грешката по някой от гореспоменатите начини. Ако сте опитали всички гореописани стъпки и все още виждате съобщението, трябва да проверите натройките на Вашия браузър и натройките на защитната стена.

Някои оператори на сайтове предпазват определени директории и администратор може да е направил настройките за достъп грешно. Ако подозирате, че това е причината, единственото решение е да се свържете с оператора на сайта и да им споменете за въпросната грешка 403. Ако всички варианти са били без резултат, просто приемете, че не можете да влезете в желания от Вас сайт.

Share This

Share This

Share this post with your friends!