Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател дава възможност на града да използва камери за наблюдение, в комбинация с широк спектър от най-съвременни модули за видео анализ, за да може значително да се подобрят ефикасността на правоприлагането и най-вече общата безопасност на града.

Обществената безопасност е една от най-важните услуги, които градът предлага, тъй като по-безопасните градове привличат инвестиции, бизнес и квалифицирана работна ръка, която се грижи за икономическия растеж. Чрез видео анализ в реално време, решението за обществена безопасност помага на органите на реда да контролират обществените зони, като следят за инциденти и необичайни модели на активност и да гарантират по-бързи реакции и по-адекватно задействане на аларми. С увеличаване на броя камери в един град се усложнява задачата да се наблюдават и обработват ефективно всички видео потоци на живо. За да се осигури ефективна и интелигентна обществена безопасност, е необходимо системата за управление да бъде надеждна, лесна за употреба за градските служители. Конкретните събития и ситуации се разпознават автоматично от системата за анализи, и се довеждат до знанието на екипа за наблюдение, с което се намалява времето за реакция.

Проучванията показват, че приблизително 57% от оперативните разходи в града се дължат на обществената безопасност (полиция, пожарна, болнична помощ). Чрез автоматизирането на процесите и услугите в тази област се подобрява контролът над оперативните разходи и се  подобрява обслужването.

Ползите от интелигентната обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател:

 • Автоматизирано видеонаблюдение: Камерата вижда, алгоритъмът открива, човекът реагира. Екипът за наблюдение може да се съсредоточи върху оценката и реакцията при инциденти, а не върху намирането на инцидента в огромния поток от видеоклипове.
 • Контрол на разходите за обществена безопасност: Нарастващото търсене на видео наблюдение може да бъде задоволено без увеличаване разходите за по-големи екипи за наблюдение.
 • Гарантиране на неприкосновеността на личния живот при наблюдение: Анализът може да се комбинира със защита на поверителността – кодиране на лица или предмети, които екипът за наблюдение няма да може да разпознае, докато все още може да оцени ситуацията. Некодираният материал може да бъде прегледан само от специално упълномощени потребители (например след съдебно разпореждане).
 • Спазване на европейските регламенти: Видео анализът в комбинация със защита на поверителността е сертифициран съгласно новото Ръководство на ЕС за защита на поверителността и сигурност на данните.
Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател предоставя следните модули за видео анализи и видеонаблюдение:

 • Оптимизира суровите видео данни, за да подобри възможността за откриване на събития в дадено изображение и да подобри резултатите от анализа.
 • Закрива лица, хора или предмети във видеа за наблюдение в реално време чрез кодиране.
 • Засича проникване на хора или превозни средства в критични зони.
 • Открива нежелани предмети в затворени помещения.
 • Преброява хората, преминаващи през определена зона във видео поток.
 • Открива и записва лица във видео поток.
 • Разпознаване на регистрационни табели на превозните средства и съпоставяне с черни / бели списъци.
 • Открива дали даден обект се движи в дадена посока в предварително определен участък
 • Анализира опашки, за да определи пренаселеност.
 • Анализира продължителността на движение за статистически цели
Интелигентно управление на отпадъците

Интелигентно управление на отпадъците

Решението на Новател за управление на отпадъците е предназначено да помогне на комуналните компании да подобрят услугите за събиране на отпадъци. С това решение се осигурява по-чист град, като същевременно се намаляват разходите, подобряват се възможностите за откриване на проблемите, възникнали по време на събирането, и се дава възможност за нови и иновативни схеми за таксуване.

Системата е гъвкава и може да бъде адаптирана към всички видове и размер компании за управление на отпадъците, като позволява спестявания от логистиката до 40%. Решението за интелигентно управление на отпадъците предоставя подробна информация за състоянието на запълване на контейнерите, което ще позволи динамично маршрутизиране за намаляване на ненужните транспортни разходи и ще гарантира, че контейнерите не се препълват. Системата, също така може да предостави информация за количеството отпадъци, събрани от камионите и отнесени към сметището, както и да позволи на служителите, които събират боклук да уведомяват администрацията, когато контейнерите се използват неправилно. Най-интересното е, че  тази система може да позволи иновативни решения за фактуриране и да позволи справедлива политика за таксуване.

Ползи от интелигентно управление на отпадъците

Интелигентното решение за управление на отпадъците на Новател вклюва:

Датчици на ниво запълване
 • Намаляване на логистичните разходи: сензорите за пълнене позволяват директни спестявания (до 40%) в горивото и общите разходи за събиране на отпадъци.
 • Лесни за използване: Сензорите се монтират лесно в кошчето и изискват минимална поддръжка.
 • Напълно автоматизирани: не се изискват допълнителни действия от страна на работниците и това не засяга обичайните работни процеси.
 • Помагат за опазване на околната среда: Чрез избягване препълването на контейнерите, системата спомага за предотвратяване на замърсяването на околната среда, загуба на ценни материали за рециклиране, както и за намаляване на емисиите на CO2 и шум.
Идентификация на кошчето
 • Съобразяване с директивите на ЕС: Законодателството на ЕС очаква от общинските компании за отпадъци да таксуват услугата по модела „плати като хвърляш“. Това изисква възможността отделните кошчета да се идентифицират.
 • Опростява моделите „плати като хвърляш“: Плащането може да се базира на обема на кошчето и броя на изпразването му, или общото тегло на отпадъците, произведени от домакинството. Идентификационният номер и данните за масата на отделните кошчета се трансферират към транспортното средство, което събира отпадъците, така че данните могат да бъдат незабавно прехвърлени в системата за таксуване.
 • Подобрява третирането при нередовно пълнене: Когато екипът на подемно-транспортното средство идентифицира нередности в кошчето, натискането на бутон автоматично спира вдигането и изпраща известие с идентификатора на контейнера за по-нататъшни действия.

Интелигентно управление на отпадъци

Приложението за интелигентно управление на отпадъците на Новател събира информация от сензорите за пълнене в контейнерите и системата за идентификацията. С това се дава възможност за оптимизация на маршрута на камионите, идентификация на контейнери и състояние на запълване. Също така дава възможност за иновативни практики за таксуване, без допълнително натоварване на екипите по събиране.

Това решение осигурява по-чист град, като сигнализира да се предприемат действия, преди контейнер да достигне максималното си запълване. То също така проследява точното положение и температурата на контейнерите и предоставя информация за теглото му при събиране.

В допълнение, системата на Новател предлага възможност за доказване събирането на отпадъци на ключови места чрез видео наблюдение.