Интелигентен мониторинг на качеството на въздуха

Интелигентен мониторинг на качеството на въздуха

Продуктът на Новател за интелигентен мониторинг на качеството на въздуха, осигурява решение за измерване и проследяване на състоянието на качеството на въздуха, по достъпен и гъвкав начин. Решението може да бъде лесно внедрено на всяко място, с много малка част от...
Интелигентено управление на паркирането

Интелигентено управление на паркирането

Счита се, че до 30% от трафика в един град се причинява от шофьори, които търсят място за паркиране. Решението за интелигентно паркиране на Новател помага на шофьорите да спестят време, намалява замърсяването и намалява риска гражданите да не спазват правилата за...
Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентно решение за обществена безопасност

Интелигентното решение за обществена безопасност на Новател дава възможност на града да използва камери за наблюдение, в комбинация с широк спектър от най-съвременни модули за видео анализ, за да може значително да се подобрят ефикасността на правоприлагането и...
Интелигентно управление на отпадъците

Интелигентно управление на отпадъците

Решението на Новател за управление на отпадъците е предназначено да помогне на комуналните компании да подобрят услугите за събиране на отпадъци. С това решение се осигурява по-чист град, като същевременно се намаляват разходите, подобряват се възможностите за...