Умен обществен транспорт

Умен обществен транспорт

Интелигентното решение за обществен транспорт на Новател помага на града да направи обществения транспорт по-лесен за използване и по-надежден, като в същото време помага за оптимизиране на дейностите с нови интегрирани функции като продажба на билети и заявки за...
Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Интелигентното решение за управление на уличното осветление на Новател значително намалява сметките за енергия, намалява разходите за поддръжка, като в същото време цялостно се подобряват условията на живот в рамките на един град. Уличното осветление представлява...