“Металният” сървър

by Mar 12, 2018Знание0 comments

To read the article in English, click here.
В момента наблюдаваме как IT инфраструктурата се трансформира в облачна и все повече бизнеси предпочитат да изнесат своите хардуерни ресури, използвайки гъвкав модел на наемане на сървърно пространство. Специализираните уеб хостове предлагат какви ли не услуги под какви ли не имена, но това, което стои зад тях невинаги е иновативна концепция.

Какво е метален сървър?

Това е физически сървър. Нищо повече. Концепцията му се различава съвсем малко от тази на специализирания сървър (dedicated server) – това е компютър в центъра за данни на хостинг доставчика, чиито ресурси са достъпни само за един клиент. Това е разликата между металния сървър от традиционните продукти за споделен хостинг, като например виртуалния сървър, където се обслужват различни уеб проекти на различни виртуални машини, но с една и съща хардуерна база.

При споделения хостинг няколко клиенти споделят една мощна физическа машина, където специализиразн сървър позволява на потребителя да разчита на ексклузивен, макар и виртуален сървър.

Предимства на специализирания уеб хостинг:

Руут достъп: За разлика от класическите сървъри, металните сървъри се предлагат с руут достъп. При споделения хостинг не е желателно потребителя да има възможност да прави промени в руут директорията на споделената хостинг платформа. В следствие на това администрирането е ограничено до проектови директории. Металният сървър, от друга страна, предлага неограничени администраторски възможности. Това дава на потребителя свободата да инсталира софтуерни компоненти и да променя сървърните настройки.

Специализиран хардуер: Виртуалните машини на споделените хостинг платформи са почти изцяло независими една от друга. Но все пак има, макар и теоретична вероятност даден сайт да бъде афектиран от друг, неработещ по някаква причина, уеб проект, който се намира на същата машина. Металните сървъри изключват смущенията в производителността от уравнението. В този случай само наемателят на сървъра има достъп до хардуерните ресурси, като хард диск, процесор и оперативна памет.

Металните сървъри се използват най-вече за уеб-проекти, които изискват много ресурси за продължително време. Сайтове, които трябва да бъдат съобразени със специфични изисквания за съвместимост, също трябва да бъдат хоствани на специален хардуер.

Структура на металните сървъри

Структурата се определя според специфичните изисквания на потребителя. Има два варианта – традиционен метален сървър и метален сървър с хипервизор

Пояснение: Хипервизор (още известен като “hypervisor”, “virtual machine monitor” (наблюдател на виртуални машини) или VMM) е софтуер, който позволява използването на системи, наричани виртуални машини (VM). В зависимост от хипервизора, софтуерът е или базиран на операционна система, или на хардуер. При металните сървъри се ползва хардуерен хипервизор. Хипервизорът комуникира директно с физическата машина, без нуждата от посредник – например сървърна операционна система.

Традиционни метални сървъри: Това са специални сървъри, където администрираната от потребителя операционна система, като Windows Server, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Debian, или CentOS, разчита на хардуера. Всички потребителски приложения вървят директно на операционната система. Традиционните метални сървъри  включват специализирани услуги за наемане и самообслужващи се сървъри за компании със свое оборудване.

Метални сървъри с хипервизори: Този тип сървъри могат да бъдат използвани и в облачна среда. Този модел е базиран директно на хардуера (хардуерен хипервизор) и осигурява на потребителите административен интерфейс за управление на виртуалните машини. Потребителските приложения работят независимо едно от друго във виртуализирани операционни системи, вместо директно върху хипервизора. Често използвани хипервизори са KVM, виртуализиращата функция на Linux kernel, Microsoft Hyper-V, vSphere от VMware или Citrix XenServer.

Когато хардуерните ресурси на няколко специални сървъри са достъпни за потребителя, като част от метален хостинг, това е „метален облак“ (Bare Metal Cloud). Хостинг-продуктът и металния сървър осигурява разширени права за достъп до сървъра. Докато клиентът на споделения хостинг може да контролира само една виртуална машина, управлявания от потребителя софтуерен компонент (операционна система или хипервизор) на металния сървър разчита на хардуера. По този начин няма абстрактност в нивото на управление на хоста между хардуерните ресурси и потребителя.

Най-важният продукт на пазара на метални устройства е този за употребата на хипервизор. Този хостинг-концепт осигурява бърз и лесен достъп до виртуални машини, чрез потребителски софтуер за виртуализиция. По този начин металният сървър с хипервизор предлага гъвкава алтернатива на традиционния специален сървър, който често се асоциира с времепоглъщаща ръчна настройка.

За какви проекти е най-подходящ хостинга от метален сървър?

Металният сървър се препоръчва за хора, които искат да осъществят сложни и изискани продукти на хостинг платформа с широка персонализация. Използва се и за съхранение на бази данни и сървърни приложения със специфични изисквания за сигурност. Специалният сървър се препоръчва за онлайн магазини и уебсайтове с постоянно висок трафик.

Руут достъпа позволява индивидуални настройки без компромиси. В зависимост от проекта, потребителите могат да решат дали искат да преместят хардуерните ресурси на сървъра на една операционна система или предпочитат да ги разпределят в различни системи, използвайки самоуправляем виртуализационен софтуер.

Добре е да се знае също, че плащането за услига от метален сървър се заплаща на месечна база и е по-подходяща за малки бизнеси.

Предимства и недостатъци

Ако се чудите дали металният сървър е най-доброто хостинг-решение за Вас, ето една таблица, която да Ви помогне във взимането на това решение:

Предимства Недостатъци
✔ Специалният хардуер на сървъра е достъпен само от един потребител; ✘ Изискват се солидни знания за администриране на сървъра;
✔ Руут достъпа позволява индивидуално внедряване; ✘ По-висока цена;
✔ Опериране на много системи, чрез хардуерен хипервизор;
Share This

Share This

Share this post with your friends!