Производителите приемат интелигентни технологии за подобряване на ефективността в своите заводи. Но много компании са останали в ранните етапи на „осиновяването“ на този нов метод на работа. Те често откриват, че иницирането на интелигентен производствен проект е трудоемко, отнема време и е скъпо.

Облачните приложения помагат на производителите да намалят разходите, свързани с тези предизвикателства, и да съкратят сроковете за изпълнение на проектите. В следващите абзаци ще разгледаме по-подробно как интелигентните технологии увеличават възможностите на производителите и най-добрите практики за ефикасно внедряване.

Възможността за интелигентни фабрики

Смарт фабриките могат да произвеждат повече с по-ниски разходи, според скорошен доклад. Производителите очакват интелигентните технологии да доведат до седемкратно увеличение на годишните печалби за ефективност до 2022 г. Някои индустрии могат да очакват даже да удвоят оперативната си печалба с помощта на интелигентни технологии.

Интелигентните заводи увеличават производителността, качеството и последователността. Допълнителните ползи могат да включват:

Усъвършенствани и автоматизирани данни: Интелигентните технологии автоматизират събирането на данни и осигуряват усъвършенстван продуктов анализ, така че мениджърите могат да вземат по-подходящи за бизнеса решения. В „интелигентна“ работна среда, производителите могат да обвържат оперативната си технология с бизнес системите, за да измерят своите ключови показатели за ефективност спрямо бизнес целите.

Предсказуема поддръжка: С по-добра видимост производителите могат да предсказват и решават проблеми, свързани с поддръжката, преди да доведат до проблеми при престой или проблеми с качеството на продуктите. Например, сензорите, прикрепени към машини или устройства, могат да изпращат данни за мониторинг на състоянието или ремонт в реално време, така че производителите да могат да идентифицират проблемите по-ефективно.

Значително намаляване на разходите: Производителите могат да идентифицират отпадъците и да увеличат точността на прогнозите, когато са свързани техните операции и корпоративни системи. Те имат по-добра представа за проблемите на веригата за доставки, като нивата на инвентара и състоянието на доставките, както и цикли на търсенето.

Намаляване на предизвикателствата пред работната сила: автоматизацията помага на производителите да стартират и завършат проекти с по-малко работници. Достъпът до данни в реално време в множество платформи помага на работниците да се съсредоточат върху основните си отговорности. Това позволява на производителите да внедряват по-бързо, без да инвестират в допълнителни ресурси.

Повишена производителност: „Интелигентните“ решения и свързани системи помагат на заводите да подобрят производителността. В едно свързано предприятие, производителите имат безпроблемна видимост в задръстванията, производителността на машините и други оперативни неефективност.

 

Ефективна интеграция и прилагане на интернет на IoT

„Интелигентната“ производствена трансформация започва с интернет на нещата (IoT). Устройствата, поддържащи IoT, изпращат информация, свързана с ефективността, чрез сензори в дадена мрежа. По време на фазата на ранно приемане много производители се борят да изградят приложения на интернет на нещата и да ги интегрират с различни бизнес приложения.

Share This

Share This

Share this post with your friends!