Индустрия 4.0

by Mar 27, 2018Знание0 comments

To read the article in English, click here.

Производителите са под натиск. Трябва да произвеждат повече с по-малко ресурси, което често значи да се намерят начини да се спестят пари и да се увеличи маржинът. Какви са вариантите за това?

  • Производство на повече завършени продукти и продажбата им на по-ниска цена;
  • По-евтино забавяне на процесите и по-малко отпадъчен материал;
  • Производство на стока с по-малко дефекти и високо удовлетворение сред клиентите, но едновременно без да има необработени материали, ресурси и енергия.

Звучи ли като много работа? Определено е. Историята изобилства от примери на производители, които се провалят в балансирането на тези, понякога, взаимоизключващи се приоритети. Ще бъде ли Четвъртата индустриална революция така чаканият Спасител?

Вятърът на промяната

Много лидери в производството – от управление на бизнес или фабрика до оператори, са виждали вълни на промяна и преди. През 1980-те фокусът е върху все по-чистите принципи. През 1990-те фокусът се измества към изнасянето на производството към държави с евтина работна ръка. През първите години на 21-ви век част от това производство е върнато на първоначалните места, но с автоматизация, която води до допълнителна ефективност. И все пак след всяка вълна – изистване, аутсорсинг и автоматозация, изискванията към бизнеса отново се повишават.

Последната вълна е Индустрия 4.0. Както предшестващите я вълни, тя носи много обещания около по-умни вериги за доставки, непрекъснати производствени процеси и дори преобразуване на цялата екосистема. Но тя носи и някои основни въпроси…

Наистина ли Индустрия 4.0 е Спасителят?

Четвъртата индустриална революция е свързаността и интегрирането на данни, които да правят фабриките по-умни. Базирана е на IoT (Интернет на нещата) принципи, които позволяват на производителите да въведат нови данни за производствените процеси. С нескъпи сензори и технологии за свързване производителите могат да интегрират десетки нови производствени променливи. Каква е влажността във фабриката? Какви са нивата на вибрация на производственото оборудване?  Каква е била температурата на еди-коя си машина?

Традиционно погледнато тези данни не са били фактор в производствените процеси. Била е събирана, но не е била интегрирана, а може и въобще да не е била събирана. Сега това се променя. Фирмите могат да прибавят нова информация в моделите данни и да разбират взаимовръзката на променливите спрямо забавяне на оборудването, качество и усвояване на ресурсите. Така могат да се задават сложни въпроси:

  • Какво е влиянието на машинната вибрация върху качеството на продукта?
  • Има ли връзка между влажността в помещението и вибрацията на машините?
  • Как вибрацията се променя с времето и как влияе на качеството на изработка на продукта?
  • Става ли вибрацията толкова силна след производството на 100 единици, че е по-добре машината да бъде спряна, отколкото да продължи да работи и да произвежда некачествен продукт?

Опитните управляващи екипи разбират, че могат да интегрират концепции от Индустрия 4.0, за да намалят разходите на компанията и да подобрят операциите. Много лидери са правели това с изчистването, аутсорсинга и автоматизирането. Кръгът се затваря.

Очаквайте продължението на нашата статия в четвъртък!

Share This

Share This

Share this post with your friends!