Индустрия 4.0 част 2 – Как производителите да се приготвят за бъдещето

by Mar 29, 2018Знание0 comments

To read the article in English, click here.

Производителите са под натиск. Трябва да произвеждат повече с по-малко ресурси, което често значи да се намерят начини да се спестят пари и да се увеличи маржинът. Какви са вариантите за това?

  • Производство на повече завършени продукти и продажбата им на по-ниска цена;
  • По-евтино забавяне на процесите и по-малко отпадъчен материал;
  • Производство на стока с по-малко дефекти и високо удовлетворение сред клиентите, но едновременно без да има необработени материали, ресурси и енергия.

Как производителите да се подготвят за бъдещето?

Най-трудно ще бъде да помогнем на производителите да осмислят цялото това количество данни. Важно е да се разбере контекстът на променливите и да се използват правилните аналитични инструменти. Често всичко това изисква опит, който не всеки притежава.

Производителите търсят инструменти, базирани на машинното самообучение и изкуствен интелект, за да интегрират данни от различни структурирани и неструктурирани източници, за да забележат модели на поведение. Това включва подреждането на данни в таблици. Все повече лидери събират визуални или акустични данни, които да интегрират в цялостни модели. Напредналият изкуствен интелект и когнитивните технологии позволяват на фирмите да обработят цялата тази информация и да идентифицират възможни изводи относно оптимизиране на разходите, забавянето на машините, качеството и всички останали ресурси.

Какво изпускат производителите, когато не се включват в Индустрия 4.0?

На повечето производители, за щастие, им е известно че седят върху златна мина от данни, отнасящи се за техните операции. Някои компоненти от оборудването във фабриките така или иначе произвеждат данни от десетилетия. Единственото, което трябва да се направи, е тези данни да бъдат обработени и техните модели – дешифрирани.

Време е!

Най-голямото предизвикателство пред Индустрия 4.0 е разделянето на концепцията от изпълнението. Този начин на работа е труден за доста компании. Но нека си зададем няколко въпроса:

  • Какво може да се промени още днес в посока на Индустрия 4.0?
  • Кои са слабите места на компанията по отношение на забавянето на процесите, качеството и оптимизирането на процесите?
  • Тези слаби места уникални ли са за Вашата индустрия? Как?

Намаляване забавянето на оборудването: Забавянето на процесите може да Ви струва скъпо. Има програми, които намират начини да извлекат данни от производителостта на оборудването, за да предвидят повреди и да съставят план за поддръжка на оборудването.

Подобряване на качеството: Някои компании – обикновено тези, които имат голямо или прецизно производство, имат високи разходи, свързани с качеството. Разходите за скрап или преработка често са големи, а при голямо производство качествените дефекти се разпростират сред големи количества от продукцията. Тези компании търсят решения, които бързо биха разпознали дефекти и разпознали първопричината за тях.

Оптимизация на процесите: Някои компании търсят възможности да осигурят оперативна ефикасност в процесите на големи индустрии. При изискани производствени процеси сложността и високият оперативен оборот могат да доведат до скъпоструващи отклонения и висока употреба на суровини или консумация на енергия. Тези индустрии търсят решения, които могат да „разбират“ променливите и да помогнат на операторите във фабриките да подобрят ефикасността.

С повишаващия се натиск спрямо производителите, едно нещо е сигурно – би било грешка да подценяваме ролята на данните и анализите в съвременното производство. Само истинските лидери биха могли да прегърнат такива концепции и да превъзмогнат страха си от неизвестното в Индустрия 4.0 и след това да ги превърнат в тактически проекти. Започнете бързо. Започнете сега.

Share This

Share This

Share this post with your friends!