Все повече предприятия се преместват към така наречените облачни услуги. Това може да има големи предимства :

  • Позволява по-добра оптимизация на ИТ ресурсите, защото облачните решения са с неограничен мащаб и имат голяма гъвкавост.

Новатата  GDPR регулация за защита на данните, която влиза в сила на 25 май 2018 г  се прилага широко за организации, базирани в ЕС и други страни, които събират и обработват личната информация на лица, пребиваващи в ЕС. От тук идва въпросът за ползите от облачни услуги и облачна инфраструктура и тяхното използване. Cloud Infrastructure е продукт на инфраструктурата като услуга (IaaS), в който отговорността за сигурността се споделя между Cloud Infrastructure и клиента.

Предприятията се нуждаят от мащабни, хибридни решения за облаци, които отговарят на всички изисквания за сигурност, защита на данните и съответствие. За да отговори на тази нужда, разработената Cloud Infrastructure предлага на клиентите виртуален център за данни в облака, който позволява на предприятията да имат пълен контрол с несравнима сигурност.

Cloud Infrastructure предлага най-добрата класна технология за сигурност и оперативни процеси за защита на корпоративните клауд услуги. За да могат клиентите да работят безопасно в Cloud Infrastructure, те трябва да са наясно с отговорностите си по отношение на сигурността и спазването на изискванията. По проект той осигурява сигурност на облачната инфраструктура и операции (контроли за достъп до клауд оператори, закрепване на инфраструктурата за сигурност и т.н.) и клиентите са отговорни за сигурното конфигуриране на облачните ресурси. Сигурността в облака е споделена отговорност между клиента и доставчика. Съответно спазването на поверителността е споделена отговорност между доставчик и клиент.

GDPR определя три основни участника: (ако искате да научите повече за спазването на GDPR, проверете го тук:  http://www.novatel.bg/ready-set-gdpr/

          Субект на данните: Лице, чиито лични данни се събират и обработват от администратора

          Контролер: Предприятие, което определя целите и средствата, по които се обработват данните

          Процесор: Единица, която обработва данни само по командата на контролера

          Информация за клиентски акаунт: Информация, необходима за работа с клиентската сметка Cloud Infrastructure. Тази информация се използва предимно за връзка и таксуване на клиента.

         Данни за обслужване на клиенти: Данни, които клиентите избират да съхраняват в инфраструктурата на облака, което може да включва лична информация, събрана от потребители на данните

Share This

Share This

Share this post with your friends!