Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Интелигентното решение за управление на уличното осветление на Новател значително намалява сметките за енергия, намалява разходите за поддръжка, като в същото време цялостно се подобряват условията на живот в рамките на един град. Уличното осветление представлява...