Новател предлага нова управляема високотехнологична облачна услуга за малкия и средния бизнес

by Oct 15, 2016Новини и събития0 comments

Новател започна да развива нов вид услуга, специално създадена за малкия и средния бизнес, която представлява пълно технологично решение, включително хардуерни и софтуерни компоненти, както и професионално конфигуриране, управление и наблюдение от квалифицирани професионалисти. По този начин клиентът си спестява нуждата от покупка на  отделен хардуер и софтуер, както и ограничава нуждата от човешки ресурс за управление и поддръжка на тези технологии.

Първата услуга е частен облак, съществуващ чрез хардуер и софтуер от водещи производители. Новател използва знания, опит и достъп до технологии на Deutsche Telekom, за да предостави универсален виртуален сървър, чиято висока производителност е гарантирана от непрекъснато наблюдение и адекватно време за отговор в случай на възникнал проблем. Хардуерът, който осигурява операциите в сървъра е на компанията Cisco. Системите, използвани за съхранение на данни, са EMC, а софтуерните капацитети са осигурени от VMWare.  Системите работят при оптимални условия, в среда с контролирани нива на температурата, влажността, както и с ограничено ниво на достъп. Тези фактори осигуряват максимални нива на производителност, докато опитни професионалисти на Новател се грижат за правилното конфигуруране и работата на облачния сървър. По този начин на клиента не е необходимо да комуникира с множество доставчици, защото отговорността за за оперирането с облака и свързаността с него, се поема само и единствено от Новател.

Нашите консултанти са готови да Ви представят ползите на облачния сървър на Новател, както и да Ви изпратят ценова оферта възможно най-бързо. Можете да се свържете с тях по телефона – +3592 986 04 05 или на мейл: sales@novatel.bg.

Share This

Share This

Share this post with your friends!