Новател предлага управляема Защитна стена с безплатен тестов период

by Oct 27, 2016Новини и събития0 comments

Използването на Интернет е едновременно необходимост и риск. Новател стартира пилотна услуга за разгръщане на Защитна стена (Firewall), която много точно разпознава заплахи, идващи от Интернат и дава полезна информация за тях. Тази услуга е част от портфолиото интегрирани услуги и е напълно съвместима с всеки продукт от управляемите решения на Новател.

Защитната стена е осигурена от един от лидерите в областта – CheckPoint и е подходяща за малки и средни компании , които искат подробни доклади за Интернет потреблението на техните служители, да оптимизират работата си и особено за специфични заплахи от вируси, малуеър, които биха могли да атакуват корпоративната мрежа. Работата на Защитната стена е под формата на редовни доклади, в които всички важни Интернат параметри могат да бъдат проследени. Това е важно както за IT администраторите, търсещи начини да защитят и оптимизират интернет достъпа на своите колеги, така и на мениджърския състав, който иска да подобри работната ефективност.

Употребата на доказано ефективна и добре настроена Защитна стена е абсолютна необходимост за компаниите, които искат да защитят своите данни.

Управляемата Защитна стена на Новател допълва възприемането на клиентите за гарантирана сигурност и укрепва увереността им, че тяхната корпоративна инфраструктура е готова за рисковете, които Интернет крие. По този начин те получават необходимото спокойствие, знаейки, че могат да разчитат на професионален екип, който да ги защити от външни заплахи.

Новател предлага безплатен тестов период на услугата си, което включва и продължително наблюдение на производителността на Защитната стена и адекватни противодействия на появяващите се външни заплахи.

Можете да заявите желанието си да опитате услугата  „Управляема Защитна стена“ на телефон +3592 986 04 05 или e-mail sales@novatel.bg.

Share This

Share This

Share this post with your friends!