Linux срещу Windows: кое е по-доброто сървърно решение?

by Jan 19, 2018Знание0 comments

To read the article in English, click here.

Тези, които искат да управляват частен уеб сървър или искат да наемат такъв като част от цялостно хостинг решение чрез доставчик, често са изправвени пред една стара дилема – Linux или Windows? Тези две операционни системи доминират уеб хостинг пазара от години, борейки се за цифрова хегемония, като Linux определено води в тази надпревара. Заради минималните различия при двете системи по отношение на функции и приложения, решението става още по-трудно. Един задълбочен поглед към двете системи ще даде разяснения на потребителите относно предимствата и недостатъците на тези две системи. Най-често това съперничество се свежда до въпрос на съвместимост на приложенията.

Предимствата и недостатъците на на Linux като операционнна система

В сравнение с Windows, основната философия на Linux се свежда до запазването на структурата на операционната система колкото може по-проста. Всички компоненти, включително устройства и процеси, са файлове и настройки към ядрото на системата. Съществуват много простио инструменти, които могат да помогнат с настройката и администрирането на системата. Това обикновено се случва чрез командната лента, но, при нужда, може да се направи и през графичният интерфейс (GUI), който е достъпен през почти всички приложения. Само че с голямата свобода идва и голямата отговорност, които лесно могат да повалят неопитния потребител. Таблицата показва силните и слабите страни на Linux като сървърна операционна система.

Предимства Недостатъци
Безплатна Сложна за работа
Администраторите са облагодетелствани от свободите, които систеата предлага Някои програми могат да бъдат инсталирани само от администратора
Подкрепя съдействената работа без нормални потребители да могат да нарушат или пренастроят ядрото на програмата Изучаването на Linux системи не е на фокус при много хардуерни и софтуерни инженери
Рядко е обект на кибер престъпления Процеса по обновяване на системата може да бъде много сложен процес понякога
Рядко има проблеми със сигурността, а ако се появят такива, лесно можем да се справим с тях Не всички версии имат дългосрочна поддръжка
Малко хардуерни изисквания Някои професионални програми не се поддържат от Linux
Интегрирана дистанционна функция за дистанционно адинистриране

Предимства и недостатъци на Windows като сървърна операционна система

Фактът, че Linux, за разлика от Windows, има сложна структура, е главно заради фактът, че Windows винаги са се стремяли към простотата на операционната система. Всички програми са достъпни и ясни, чрез интуитивен графичен интерфейс. Това значи, че администрирането чрез командна лента не е необходимо, въпреки че технически все още е възможно. По принцип потребителят има контрол над хардуерните ресурси, получава редовна информация за състоянието на системата и може да я накара сама да си инсталира софтуер. Това обаче крие и един друг потенциал – този на честите грешки. Това се случва, когато системните настройки биват променени, ако потенциално опасни програми биват инсталирани. В таблицата са нанесени основните слабости и силни страни на Windows като операционна система за сървъри.

Предимства Недостатъци
Лесна за управление дори от начинаещи, благодарение на графичния потребителски интерфейс Високи разходи за лицензиране, които се увеличават с всеки потребител
Драйверите за най-новия хардуер са лесно достъпни Чести грешки по сигурността
Поддържа голям брой приложения на външни разработчици Уязвима срещу зловреден софтуер
Ъпдейти, които се инсталират лесно и могат да бъдат автоматизирани по желание Изразходва голям ресурс, заради графичния интерфейс
Техническите проблеми могат да се решат чрез системно рикавъри Твърде много потребителски грешки
Гарантирана дългосрочна поддръжка Не е подходяща за система с много потребители
Съвместима с най-популярните програми на Microsoft – Sharepoint или Exchange Начинът, по който функционира патентованата система, не е напълно разкрит

Linux срещу Windows – сравнение

Ето и най-важните критерии за сравнение на двете сървърни операционни системи:

Windows Linux
Цена Лиценз за всеки потребител Безплатен лиценз – цената за разпространение зависи от поддръжката
Опериране Графичен интерфейс Командна лента
Дистанционен достъп Краен сървър/клиент трябва да бъде инсталиран и настроен Интегрирано решение
Софтуер и функционалности Поддържа популярни програми Не е съвместим с всички програми. Въпреки това голям арсенал от приложения, включени в системата
Поддръжка на хардуера Обикновено Windows системите вървят в комплект с нов хардуер Обикновено трябва да се чака драйверите за Linux  да излязат за новия хардуер
Сигурност Уязвима към потребителски грешки. Интегрираният интерфейс се смята за потенциална начална точка за атака Обикновените потребители нямат достъп до основните системни настройки; пробивите в сигурността се овладяват бързо
Поддръжка Дъ;госрочна поддръжка за всички версии Офертата за поддръжка варира според разпространението и версията
Документация Системата и системните приложения са добре документирани. По-малко при API компонентите и файл форматите Пълен сорс код на системата, API, хранилище за данни, приложения: MAN и INFO страници

Решаващият фактор – Linux или Windows?

В крайна сметка няма как да се определи победител в битката между Linux и Windows. Двете операционни системи могат да бъдат ползвани като 2 различни средства за едно и също нещо. Докато Windows предлага по-комплексни функции, за по-лесно структуриране на потоците данни за работа и комуникация, Linux бележи със статута си на предпочитана система за уеб приложения, като например системи за управление на съдържанието.

Share This

Share This

Share this post with your friends!