Накратко за 5G

Накратко за 5G

Какво е 5G? 5G мрежата е иновация в телекомуникационните технологии и представлява следващото поколение мобилен интернет с най-високата до момента създавана скорост и по-надеждна свързаност към устройства. Очаква се иновацията да настъпи в активно ползване на много...
5 ползи на гъвкавия бизнес сървър

5 ползи на гъвкавия бизнес сървър

Гъвкавият бизнес сървър представлява облачна услуга, която предоставя всички ползи на физическия сървър – мощност, свързаност, гъвкавост, лесен достъп – но на по-ниска цена, с надеждност от най-висок клас, интуитивен и лесен за използване интерфейс. Чрез тази услуга...
Как да направим пълен маркетинг анализ на компания?

Как да направим пълен маркетинг анализ на компания?

Анализът на „силните, слабите страни, възможностите и заплахите” – SWOT за кратко – е инструмент за стратегическо управление. Компаниите разчитат на SWOT анализа, за да определят собствената си позиция сред конкуренцията и да разработят бизнес...
Индустрия 4.0 част 2 – Как производителите да се приготвят за бъдещето

Индустрия 4.0 част 2 – Как производителите да се приготвят за бъдещето

To read the article in English, click here. Производителите са под натиск. Трябва да произвеждат повече с по-малко ресурси, което често значи да се намерят начини да се спестят пари и да се увеличи маржинът. Какви са вариантите за това? Производство на повече...
Индустрия 4.0

Индустрия 4.0

To read the article in English, click here. Производителите са под натиск. Трябва да произвеждат повече с по-малко ресурси, което често значи да се намерят начини да се спестят пари и да се увеличи маржинът. Какви са вариантите за това? Производство на повече...
Още 5 метрики за определяне на производителността на онлайн маркетингови кампании

Още 5 метрики за определяне на производителността на онлайн маркетингови кампании

To read the article in English, click here. Измерването на производителността на рекламните кампании е изминало дълъг път от 19-и век насам, когато търговецът Джон Уонамейкър казва крилатата си фраза „Половината ми реклама е на вятъра. Просто не знам коя половина.“ Но...