КАРИЕРИ

Станете част от звездния екип на Новател!

Възможности за работа в Новател

Моля, кликнете върху заглавието на съответната позиция, за да научите  повече за нея.

Експерт Мрежова Сигурност

Основни отговорности

 • Подготвя детайлни технически предложения/решения, отговарящи на изискванията и потребностите на клиента, в сътрудничество с останалите членове на екипа, и базирайки се на основни технически правила и стандарти;
 • Консултира клиентите на компанията и взима участие в общи работни срещи, на фаза предпродажба;
 • Взима участие в клиентски търгове и процедури;
 • Взима участие в технически одити, в областта на Мрежова Сигурност;
 • Подготвя HLD/LLD технически документи, съгласно изискванията на клиента;
 • Взима участие в проектните екипи като архитект на решението, на фаза имплементация;
 • Изгражда и развива задълбочена експертиза в областта на Мрежова Сигурност;
 • Организира вътрешни дискусии и обучения;

Изисквания

 • Опит със системи за Мрежова Сигурност, минимум 3г.
 • Задълбочени познания в областта на технологиите за Мрежова Сигурност;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за работа в проектно ориентирана среда;
 • Желание да се обучава;
 • Техническо образование;
 • Добри езикови умения по английски език/ говоримо и писмено/;
 • Мотивация и желание да се занимава с нови технологии;

Предимства

 • Подходящи технологични сертификати в областта на Мрежова Сигурност / CCNP, CCIE или еквивалент на други производители на оборудване/;
 • Опит в проекти с различни производители / Cisco, Checkpoint, Fireeye, Fortinet, PaloAlto, др./;
 • Умения да подготвя тръжни документи;
 • Интереси в областта на Информационна Сигурност;
 • Имплементация на SIEM системи;

Кандидатстване

Моля, изпратете свое актуално CV и Cover Letter на имейл адрес:

careers@novatel.bg

Експерт Сървъри / Дискови масиви / Архивиране на данни

Основни отговорности

 • Подготвя детайлни технически предложения/решения, отговарящи на изискванията и потребностите на клиента, в сътрудничество с останалите членове на екипа, и базирайки се на основни технически правила и стандарти;
 • Консултира клиентите на компанията и взима участие в общи работни срещи, на фаза предпродажба;
 • Взима участие в клиентски търгове и процедури;
 • Взима участие в технически одити, в областта на Сървъри/Дискови масиви/Архивиране на данни;
 • Подготвя HLD/LLD технически документи, съгласно изискванията на клиента;
 • Взима участие в проектните екипи като архитект на решението, на фаза имплементация;
 • Изгражда и развива задълбочена експертиза в областта на Сървъри/Дискови масиви/Архивиране на данни;
 • Организира вътрешни дискусии и обучения;

Изисквания

 • Опит със Сървъри/Дискови масиви/Архивиране на данни, минимум 3г.
 • Задълбочени познания в областта на технологиите за Сървъри/Дискови масиви/Архивиране на данни;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за работа в проектно ориентирана среда;
 • Желание да се обучава;
 • Техническо образование;
 • Добри езикови умения по английски език/ говоримо и писмено/;
 • Мотивация и желание да се занимава с нови технологии;

Предимства

 • Подходящи технологични сертификати в областта на решенията за Сървъри/Дискови масиви/Архивиране на данни – / VMWare, Microsoft, DELL, Cisco, EMC, Veeam, Commvault, др./;
 • Умения да подготвя тръжни документи;

Кандидатстване

Моля, изпратете свое актуално CV и Cover Letter на имейл адрес:

careers@novatel.bg

Екпсерт системи за колаборация

Основни изисквания

 • Подготвя детайлни технически предложения/решения, отговарящи на изискванията и потребностите на клиента, в сътрудничество с останалите членове на екипа, и базирайки се на основни технически правила и стандарти;
 • Консултира клиентите на компанията и взима участие в общи работни срещи, на фаза предпродажба;
 • Взима участие в клиентски търгове и процедури;
 • Взима участие в технически одити, в областта на системите за колаборация
 • Подготвя HLD/LLD технически документи, съгласно изискванията на клиента;
 • Взима участие в проектните екипи като архитект на решението, на фаза имплементация;
 • Изгражда и развива задълбочена експертиза в областта на системите за колаборация;
 • Организира вътрешни дискусии и обучения;

Изисквания

 • Опит с VoIP решения , минимум 3г.
 • Задълбочени познания в областта на системите за колаборация;
 • Много добри умения в инсталацията, поддържката и разрешаването на проблеми със системи за VoIP;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за работа в проектно ориентирана среда;
 • Желание да се обучава;
 • Техническо образование;
 • Добри езикови умения по английски език/ говоримо и писмено/;
 • Мотивация и желание да се занимава с нови технологии;

Предимства

 • Подходящи технологични сертификати в областта на системите за колаборация/ CCNP, CCIE или еквивалент на други производители на оборудване/;
 • Опит със системи за видеоконференции;
 • Опит със системи за управление и анализ на видео / Milestone, VNC, др./
 • Опит с различни VoIP шлюзове / SIP, MGCP, H323, SKINNY, др./
 • Опит с различни типове Softswitch решения;
 • Умения да подготвя тръжни документи;

Кандидатстване

Моля, изпратете свое актуално CV и Cover Letter на имейл адрес:

careers@novatel.bg

Share This