Умен обществен транспорт

Умен обществен транспорт

Интелигентното решение за обществен транспорт на Новател помага на града да направи обществения транспорт по-лесен за използване и по-надежден, като в същото време помага за оптимизиране на дейностите с нови интегрирани функции като продажба на билети и заявки за...
Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Умно улично осветление / Smart Street Lighting

Интелигентното решение за управление на уличното осветление на Новател значително намалява сметките за енергия, намалява разходите за поддръжка, като в същото време цялостно се подобряват условията на живот в рамките на един град. Уличното осветление представлява...
Новател предлага управляема Защитна стена с безплатен тестов период

Новател предлага управляема Защитна стена с безплатен тестов период

Използването на Интернет е едновременно необходимост и риск. Новател стартира пилотна услуга за разгръщане на Защитна стена (Firewall), която много точно разпознава заплахи, идващи от Интернат и дава полезна информация за тях. Тази услуга е част от портфолиото...
Новател променя пазарната си стратегия, за да оправдае очакванията на клиентите си

Новател променя пазарната си стратегия, за да оправдае очакванията на клиентите си

Фокусът на Новател се промени – от предлагането на класически телеком услуги до разширени услуги за своите бизнес клиенти, които са и лесни за ползване и поддръжка. Осъществяването на тази важна стъпка в развитието на компанията е поверено на Тодор Георгиев, който е...
Новател предлага нова управляема високотехнологична облачна услуга за малкия и средния бизнес

Новател предлага нова управляема високотехнологична облачна услуга за малкия и средния бизнес

Новател започна да развива нов вид услуга, специално създадена за малкия и средния бизнес, която представлява пълно технологично решение, включително хардуерни и софтуерни компоненти, както и професионално конфигуриране, управление и наблюдение от квалифицирани...